Hướng dẫn bật tắt hiển thị subscriber cho kênh Youtube

Nhiều người làm youtube sẽ thắc mắc với vấn đề làm sao có thể bật tắt hiển thị subscriber cho kênh youtube khi bạn cần đến và bạn tìm kiếm hàng ngàn kết quả trên google mà vẫn không thấy bài nào hướng dẫn về việc này.

Ngay trong bài viết này đội ngũ CPM-VIEW sẽ hướng dẫn bạn bật/tắt tùy thích lượng hiển thị subscriber cho kênh youtube của bạn.Bước 3

cách bật tắt hiển thị subscriber youtube 2020

Đặt vấn đề về nhu cầu bật tắt hiện thị số lượng subscriber youtube:

Vấn đề 1: Kênh bạn đang hiển thị số Sub bình thường trên kênh nhưng do bạn thiết lập trong quá trình tùy kênh của bạn thì lỡ làm mất và không hiển thị lượng sub youtube ở trên kênh của bạn nữa. Vậy làm cách nào để bật lại hiển thị subscriber cho kênh youtube của bạn?

Vấn đề 2: Bạn không muốn hiển thị số lượng sub đó trên kênh youtube của bạn và bạn muốn tắt nó đi, vì bạn muốn không cho ai (đối thủ) xem được số subscriber mà người dùng đã đăng ký kênh của mình và muốn giữ chế độ riêng tư cho kênh. Thì làm cách nào để tắt hiển thị subscriber cho kênh youtube đi?

Qua hai vấn đề đó đội ngũ kỹ thuật của CPM-VIEW.NET sẽ chỉ cho bạn cách bật tắt số lượng subscriber cho kênh youtube như sau:

1.     Hướng dẫn cách bật lại hiển thị subscriber youtube:

Bước 1: Bạn tiến hành đăng nhập vào tài khoản gmail đang quản trị kênh youtube.

Bước 2: Tại biểu tượng logo bạn chọn mục Youtube studio để vào trang quản trị kênh youtube > chọn cài đặt.

cách bật hiển thị subscriber youtube b2

Hình 1.1. Bước 2

cách bật hiển thị subscriber youtube

Hình 1.2. bước 2

Bước 3: Ngay tại trang quản trị khi bạn chọn cài đặt > sau khi thấy có 1 tab hiển thị ra bạn chọn vào kênh > chọn cài đặt nâng cao.

Bước 4: Bạn bạn di chuyển chuột (sroll) xuống dưới ngay tại phần chữ có tiêu đề “Số người đăng ký > ấn tick vào ô vuông nhỏ để Hiển thị số người đã đăng ký kênh của tôi”

Bước 5: Nhớ ấn lưu để hoàn tất.

cách bật hiển thị subscriber youtube p1

Hình 1.3, Biểu thị cho bước 3 – bước 4 – bước 5

2. Hướng dẫn cách tắt hiển thị subscriber youtube:

Bạn cũng thực hiện như phần 1, nhưng chỉ khác tại bước 4 là bạn click chuột bỏ đi dấu tick nếu muốn ẩn đi số lượng người đăng ký trên kênh youtube của bạn.

Bước 1: Bạn tiến hành đăng nhập vào tài khoản gmail đang quản trị kênh youtube.

Bước 2: Vẫn truy cập vào mục Youtube studio để vào trang quản trị kênh youtube.

Bước 3: Ngay tại trang quản trị bạn chọn cài đặt > sau khi tab hiển thị ra bạn chọn vào kênh > chọn cài đặt nâng cao.

Bước 4: Bạn bạn di chuyển chuột (sroll) xuống dưới ngay tại phần chữ có tiêu đề “Số người đăng ký > click bỏ dấu tick ngay tại ô vuông nhỏ đang hiển thị dấu tick để tắt bỏ hiển thị số người đã đăng ký kênh của tôi

Bước 5: Nhớ ấn lưu để hoàn tất.

cách tắt hiển thị subscriber youtube p2

Hình 2.1, Tắt hiển thị subcriber

Lưu ý: Việc ẩn đi số lượng subscriber rất hữu ích cho những kênh mới còn non và xanh thì người ta hay ẩn số lượt đăng kí đi. Làm vậy sẽ khá tốt cho kênh vì nó giúp kênh tăng thêm vài lượt Subscribe vì xu hướng “theo số đông” thì người ta ít khi lại đi Subscribe 1 kênh có lượng đăng kí thấp. Và việc ẩn đi lượng sub không làm ảnh hưởng đến chất lượng kênh của bạn.

Cách làm khác

– Ngoài hai làm trên thì bạn có thể dùng cách khác để bật tắt việc hiển thị subscriber cho kênh Youtube (đăng ký) kênh Youtube đơn giản như sau:
Đầu tiên bạn hãy đăng nhập vào Youtube sau đó hãy truy cập vào youtube.com/advanced_settings

– Bạn có thể copy link sau: https://www.youtube.com/advanced_settings

– Kéo chuột xuống dưới và tích chọn “Không hiển thị số người đã đăng ký kênh của tôi” hay “Không hiển thị số người đã đăng ký kênh của tôi” tùy vào nhu cầu bật hay tắt của bạn, sau đó ấn lưu để hoàn tất.

cách bật tắt hiển thị subscriber youtube

Hình 3. hướng dẫn cách làm khác

>> Các thắt mắc cần tư vấn với CPM-VIEW bạn có thể gửi thông tin phản hồi nhanh tại: