BẢNG GIÁ DỊCH VỤ TĂNG WEBSITE TRAFFIC

Sevice categories
(Loại dịch vụ)
Service name
(Tên dịch vụ)
Description
(Mô tả)
Số lượng
tối thiểu
Số lượng
tối đa
  Đơn giá
VND (1000 lượt) 
Price USD (1000 lượt)
Website Traffic Lưu lượng website toàn cầu từ Wikipedia [12H – 20K/Day] Bắt đầu trong vòng 12 giờ, tốc độ đạt tới 20K/ngày.

100% nguồn lưu lượng thực từ máy tính và điện thoại.

Hỗ trợ Google Analytics.Nguồi lưu lượng sạch, không ảnh hưởng tới website.

Link chạy: URL đầy đủ của website, hoặc bài viết.

500 (Traffic đẩy ít nhất) 1000000 (Traffic đẩy nhiều nhất) 24,000 vnđ/1k traffic  1 USD/1k traffic
Website Traffic Lưu lượng website toàn cầu từ Facebook [12H – 20K/Day] Bắt đầu trong vòng 12 giờ, tốc độ đạt tới 20K/ngày.

100% nguồn lưu lượng thực từ máy tính và điện thoại. Hỗ trợ Google Analytics.

Nguồi lưu lượng sạch, không ảnh hưởng tới website.

Link chạy: URL đầy đủ của website, hoặc bài viết.

500 (Traffic đẩy ít nhất) 1000000 (Traffic đẩy nhiều nhất) 24,000 vnđ/1k traffic 1 USD/1k traffic
Website Traffic Lưu lượng website toàn cầu từ Youtube [12H – 20K/Day] Bắt đầu trong vòng 12 giờ, tốc độ đạt tới 20K/ngày.

100% nguồn lưu lượng thực từ máy tính và điện thoại. Hỗ trợ Google Analytics.

Nguồi lưu lượng sạch, không ảnh hưởng tới website.

Link chạy: URL đầy đủ của website, hoặc bài viết.

500 (Traffic đẩy ít nhất) 1000000 (Traffic đẩy nhiều nhất) 24,000 vnđ/1k traffic 1 USD/1k traffic
Website Traffic Lưu lượng website toàn cầu từ  Google [12H – 20K/Day] Bắt đầu trong vòng 12 giờ, tốc độ đạt tới 20K/ngày.

100% nguồn lưu lượng thực từ máy tính và điện thoại. Hỗ trợ Google Analytics.

Nguồi lưu lượng sạch, không ảnh hưởng tới website.

Link chạy: URL đầy đủ của website, hoặc bài viết.

500 (Traffic đẩy ít nhất) 1000000 (Traffic đẩy nhiều nhất) 24,000 vnđ/1k traffic 1 USD/1k traffic
Website Traffic SEO RIENDLY- [Targeted] Lưu lượng website nước Mỹ (USA) từ google [1H – 2K/Day] Bắt đầu trong vòng 6 giờ, tốc độ đạt tới 1-2K/ngày.

100% nguồn lưu lượng thực từ máy tính và điện thoại. Hỗ trợ Google Analytics.

Nguồi lưu lượng sạch, không ảnh hưởng tới website.

Link chạy: URL đầy đủ của website, hoặc bài viết.

Lưu lượng từ nước Mỹ

500 (Traffic đẩy ít nhất) 1000000 (Traffic đẩy nhiều nhất) 36,000 vnđ/1k traffic 1,5 USD/1k traffic
Website Traffic SEO RIENDLY- [Targeted] Lưu lượng website nước ANH (UK) từ google [1H – 2K/Day] Bắt đầu trong vòng 6 giờ, tốc độ đạt tới 1-2K/ngày.

100% nguồn lưu lượng thực từ máy tính và điện thoại. Hỗ trợ Google Analytics.

Nguồi lưu lượng sạch, không ảnh hưởng tới website.

Link chạy: URL đầy đủ của website, hoặc bài viết.

Lưu lượng từ nước Anh

500 (Traffic đẩy ít nhất) 1000000 (Traffic đẩy nhiều nhất) 36,000 vnđ/1k traffic 1,5 USD/1k traffic
Website Traffic SEO RIENDLY- [Targeted] Lưu lượng website nước Châu âu (EK) từ google [1H – 2K/Day] Bắt đầu trong vòng 6 giờ, tốc độ đạt tới 1-2K/ngày.

100% nguồn lưu lượng thực từ máy tính và điện thoại. Hỗ trợ Google Analytics.

Nguồi lưu lượng sạch, không ảnh hưởng tới website.

Link chạy: URL đầy đủ của website, hoặc bài viết.

Lưu lượng từ Châu Âu

500 (Traffic đẩy ít nhất) 1000000 (Traffic đẩy nhiều nhất) 36,000 vnđ/1k traffic 1,5 USD/1k traffic
Website Traffic SEO RIENDLY- [Targeted] Lưu lượng Website VIETNAM nguồn Google [12H – 5K/Day] Bắt đầu trong vòng 12 giờ, tốc độ đạt tới 5K/ngày.

100% nguồn lưu lượng thực từ máy tính và điện thoại.

Hỗ trợ Google Analytics. Nguồi lưu lượng sạch, không ảnh hưởng tới website.

Link chạy: URL đầy đủ của website, hoặc bài viết.

500 (Traffic đẩy ít nhất) 1000000 (Traffic đẩy nhiều nhất) 36,000 vnđ/1k traffic 1,5 USD/1k traffic
Website Traffic SEO RIENDLY- [Targeted] Lưu lượng Website VIETNAM nguồn REDDIT [12H – 5K/Day] Bắt đầu trong vòng 12 giờ, tốc độ đạt tới 5K/ngày.

100% nguồn lưu lượng thực từ máy tính và điện thoại.

Hỗ trợ Google Analytics. Nguồi lưu lượng sạch, không ảnh hưởng tới website.

Link chạy: URL đầy đủ của website, hoặc bài viết.

500 (Traffic đẩy ít nhất) 1000000 (Traffic đẩy nhiều nhất) 36,000 vnđ/1k traffic 1,5 USD/1k traffic
Website Traffic SEO RIENDLY- [Targeted] Lưu lượng Website VIETNAM nguồn Youtube [12H – 5K/Day] Bắt đầu trong vòng 12 giờ, tốc độ đạt tới 5K/ngày.

100% nguồn lưu lượng thực từ máy tính và điện thoại.

Hỗ trợ Google Analytics. Nguồi lưu lượng sạch, không ảnh hưởng tới website.

Link chạy: URL đầy đủ của website, hoặc bài viết.

500 (Traffic đẩy ít nhất) 1000000 (Traffic đẩy nhiều nhất) 36,000 vnđ/1k traffic 1,5 USD/1k traffic
Website Traffic SEO RIENDLY- [Targeted] Lưu lượng Website VIETNAM nguồn Facebook [12H – 5K/Day] Bắt đầu trong vòng 12 giờ, tốc độ đạt tới 5K/ngày.

100% nguồn lưu lượng thực từ máy tính và điện thoại.

Hỗ trợ Google Analytics. Nguồi lưu lượng sạch, không ảnh hưởng tới website.

Link chạy: URL đầy đủ của website, hoặc bài viết.

500 (Traffic đẩy ít nhất) 1000000 (Traffic đẩy nhiều nhất) 36,000 vnđ/1k traffic 1,5 USD/1k traffic
Traffic keywords Lưu lượng truy cập Việt Nam từ Google.com.vn ✓ Tăng lưu lượng truy cập từ khóa

✓ Tăng lưu lượng truy cập không phải trả tiền của bạn từ Google

✓ Traffic Lưu lượng truy cập máy tính để bàn 45-55%

✓ Traffic Lưu lượng truy cập di động 45-55%

✓ Google Analytics được hỗ trợ Tỷ lệ thoát tự nhiên: ~ 30-40%

⚡️ Tăng tốc lên tới 100.000 lượt truy cập mỗi ngày Thời gian bắt đầu: 12- 24h (tất cả các liên kết được kiểm tra thủ công để tuân thủ)

☑️ Định dạng liên kết khi order: – Đặt một liên kết và từ khóa của bạn bằng dấu phân cách là dấu hai chấm, Ví dụ: nếu bạn cần từ khóa “lưu lượng truy cập”, hãy sử dụng cú pháp như sau: https://www.domain.com: lưu lượng truy cập hoặc có thể dùng link rút gọn bit.ly http://bit.ly/xyz:lưu lượng truy cập

 Tối thiểu order 1000 traffic  Tối đa 1 triệu traffic  43,200 vnđ/1k traffic  1,8 USD/1k traffic