BẢNG GIÁ DỊCH VỤ FACEBOOK

Giá các gói dịch vụ tăng like – tăng follow cho fanpage và bài viết trên facebook

GIÁ LIKE FANPAGE FACEBOOK

ID Sevice categories
(Loại dịch vụ)
Service name
(Tên dịch vụ)
Description
(Mô tả)
Số lượng
tối thiểu
Số lượng
tối đa
  Đơn giá
VND (1000 lượt) 
Price
USD (1000 lượt)
133 Facebook Page Likes Số lượt thích trang Facebook [20K] [KHÔNG HOÀN LIKE RỚT] [GIẢM 5%] [1H – 20K / ngày] > Thời gian bắt đầu: Tức thì – 1 giờ
> Tốc độ: 1K / ngày
> Thông số kỹ thuật: Nhanh
> KHÔNG HOÀN LIKE RỚT, KHÔNG HOÀN TIỀN, KHÔNG BẢO HÀNH
100 (số lượng order ít nhất) 20000 (số lượng order nhiều nhất) 240,000 vnđ/1k Page Likes  10 usd/1k Page Likes
134 Facebook Page Likes Số lượt thích trang Facebook [200 nghìn] [BH180] [8H – 2 nghìn / ngày] > Thời gian bắt đầu: Tức thì – 1 giờ
> Tốc độ: 2 nghìn / ngày
> Thông số kỹ thuật: Nhanh
> Bảo hành 180 ngày
100 (số lượng order ít nhất) 500 (số lượng order nhiều nhất) 384,000 vnđ/1k Page Likes 16 usd/1k Page Likes
135 Facebook Page Likes Số lượt thích trang Facebook [50K] [BH 30] [1H – 1K / ngày] > Thời gian bắt đầu: Tức thì – 1 giờ
> Tốc độ: 1K / ngày
> Thông số kỹ thuật: Nhanh
> Bảo hành 30 ngày
50 (số lượng order ít nhất) 50000(số lượng order nhiều nhất) 480,000 vnđ/1k Page Likes 20 usd/1k Page Likes
136 Facebook Page Likes Facebook Page Likes [1001-2000] Bắt đầu phân phối trong 1 giờ, đạt tới 5K/ngày 1001 (số lượng order ít nhất) 2000(số lượng order nhiều nhất) 475,200 vnđ/1k Page Likes 19.8 usd/1k Page Likes
137 Facebook Page Likes Facebook Page Likes [2001-10000] Bắt đầu phân phối trong 1 giờ, đạt tới 5K/ngày 2001 (số lượng order ít nhất) 10000 (số lượng order nhiều nhất) 432,000 vnđ/1k Page Likes 18 usd/1k Page Likes
216 Facebook Page Likes  

Số lượt thích trang Facebook Việt Nam – Không BH – Min 200 – Max 500

> Thời gian bắt đầu: 0 – 8 tiếng
> Page mới lập dưới 30 ngày Tăng nhiều like trong time ngắt có thể bị die page. Mọi người nên mua 500 like “chạy Done” đợi vài giờ sau lại mua 1K like rồi tăng dần số lượng đảm bảo k bị die.
> Chúng tôi không bảo hành Số like sub tụt.
> Like là người dùng việt có tỉ lệ tụt nhẹ.
200 (số lượng order ít nhất) 500 (số lượng order nhiều nhất) 576,000 vnđ/1k Post Likes 24 usd/1k Post Likes
217 Facebook Page Likes Số lượt thích trang Facebook Việt Nam – Không BH – Min 500 – Max 1000 > Thời gian bắt đầu: 0 – 8 tiếng
> Page mới lập dưới 30 ngày Tăng nhiều like trong time ngắt có thể bị die page. Mọi người nên mua 500 like “chạy Done” đợi vài giờ sau lại mua 1K like rồi tăng dần số lượng đảm bảo k bị die.
> Chúng tôi không bảo hành Số like sub tụt.
> Like là người dùng việt có tỉ lệ tụt nhẹ.
501 (số lượng order ít nhất) 1000 (số lượng order nhiều nhất) 528,000 vnđ/1k Post Likes 22 usd/1k Post Likes
218 Facebook Page Likes Số lượt thích trang Facebook Việt Nam – Không BH – Min 1001 – Max 2000 > Thời gian bắt đầu: 0 – 8 tiếng
> Page mới lập dưới 30 ngày Tăng nhiều like trong time ngắt có thể bị die page. Mọi người nên mua 500 like “chạy Done” đợi vài giờ sau lại mua 1K like rồi tăng dần số lượng đảm bảo k bị die.
> Chúng tôi không bảo hành Số like sub tụt.
> Like là người dùng việt có tỉ lệ tụt nhẹ.
1001 (số lượng order ít nhất) 2000 (số lượng order nhiều nhất) 475,200 vnđ/1k Post Likes 19,8 usd/1k Post Likes
219 Facebook Page Likes Số lượt thích trang Facebook Việt Nam – Không BH – Min 2000 – Tối đa 10k > Thời gian bắt đầu: 0 – 8 tiếng
> Page mới lập dưới 30 ngày Tăng nhiều like trong time ngắt có thể bị die page. Mọi người nên mua 500 like “chạy Done” đợi vài giờ sau lại mua 1K like rồi tăng dần số lượng đảm bảo k bị die.
> Chúng tôi không bảo hành Số like sub tụt.
> Like là người dùng việt có tỉ lệ tụt nhẹ.
2001 (số lượng order ít nhất) 10000 (số lượng order nhiều nhất) 432,000 vnđ/1k Post Likes 18 usd/1k Post Likes

Giá like bài viết Facebook

ID Sevice categories
(Loại dịch vụ)
Service name
(Tên dịch vụ)
Description
(Mô tả)
Số lượng
tối thiểu
Số lượng
tối đa
  Đơn giá
VND (1000 lượt) 
Price
USD (1000 lượt)
 138 Facebook Post Likes Số lượt thích bài đăng trên Facebook
– Toàn cầu
– Max 500 – Chạy ngay
⭐ Thời gian bắt đầu: Tức thì – 1 giờ
⭐ Tốc độ 500 / ngày
⭐ Không bảo hành, không hoàn like rớt.
20 (số lượng order ít nhất) 500 (số lượng order nhiều nhất) 76,800 vnđ/1k Post Likes 3,2 usd/1k Post Likes
139 Facebook Post Likes Số lượt thích bài đăng trên Facebook [10K] [1H – NGAY LẬP TỨC] ⭐ Thời gian bắt đầu: Tức thì – 1 giờ
⭐ Tốc độ 5K/ ngày
⭐ Không bảo hành, không hoàn like rớt
⭐ CHỈ DÀNH CHO BÀI ĐĂNG CỦA CÁC TRANG FACEBOOK.
50 (số lượng order ít nhất) 10000 (số lượng order nhiều nhất) 194,400 vnđ/1k Post Likes 8,1 usd/1k Post Likes
140 Facebook Post Likes Lượt thích bài đăng trên Facebook [10K] [NGAY LẬP TỨC – 2 nghìn / ngày] ⭐ Thời gian bắt đầu: Tức thì – 1 giờ
⭐ Tốc độ 1 – 2K/ ngày
⭐ Like cho bài viết.
⭐ Không hoàn like rớt, không bảo hành
100 (số lượng order ít nhất) 10000 (số lượng order nhiều nhất) 252,000 vnđ/1k Post Likes 10,5 usd/1k Post Likes
141 Facebook Post Likes Facebook Post Likes [Asia – Tối đa 80K – Chạy ngay] [MỚI] ⭐Hỗn hợp tài khoản thực
⭐Tốc độ nhanh
⭐Bắt đầu nhanh đến 1 giờ
⭐Tối đa 80 nghìn
⭐ Lượt thích bài đăng trên trang web
⭐ Nạp lại trong 30 ngày ⭐Nhập liên kết bài đăng tức là: https://www.facebook.com/username/xxxxx/291196394876995
50 (số lượng order ít nhất) 8000 (số lượng order ít nhất) 216,000 vnđ/1k Post Likes 9 usd/1k Post Likes
 224 Facebook Post Likes Số lượt thích bài đăng trên Facebook Việt Nam (Like) > Thời gian bắt đầu: 0 – 8 tiếng
> Một bài mua tối đa 10 lần
> Tối đa 50K like-like việt người dùng tỉ lệ tụt cực thấp.
> Đối với avatar-bìa click hẳn vào ảnh xong mới lấy link. sai ID sẽ báo k tìm thấy đối tượng
> Cài đặt để buff avatar-bìa: Cài đặt -> Bài viết công khai -> Ai có thể like avt, bìa -> Chọn mọi người: https://imgur.com/aMKxKvT
> Không bảo hành
50 (số lượng order ít nhất) 50k (số lượng order ít nhất) 192,000 vnđ/1k post like 8 usd/1k post like
225 Facebook Post Likes Số lượt thích bài đăng trên Facebook Việt Nam (Love) > Thời gian bắt đầu: 0 – 8 tiếng
> Một bài mua tối đa 10 lần
> Tối đa 50K like-like việt người dùng tỉ lệ tụt cực thấp.
> Đối với avatar-bìa click hẳn vào ảnh xong mới lấy link. sai ID sẽ báo k tìm thấy đối tượng
> Cài đặt để buff avatar-bìa: Cài đặt -> Bài viết công khai -> Ai có thể like avt, bìa -> Chọn mọi người: https://imgur.com/aMKxKvT
> Không bảo hành
50 (số lượng order ít nhất) 50k (số lượng order ít nhất)  336,000 vnđ/1k post like 14 usd/1k post like
226 Facebook Post Likes Số lượt thích bài đăng trên Facebook Việt Nam (wow) > Thời gian bắt đầu: 0 – 8 tiếng
> Một bài mua tối đa 10 lần
> Tối đa 50K like-like việt người dùng tỉ lệ tụt cực thấp.
> Đối với avatar-bìa click hẳn vào ảnh xong mới lấy link. sai ID sẽ báo k tìm thấy đối tượng
> Cài đặt để buff avatar-bìa: Cài đặt -> Bài viết công khai -> Ai có thể like avt, bìa -> Chọn mọi người: https://imgur.com/aMKxKvT
> Không bảo hành
50 (số lượng order ít nhất) 50k (số lượng order ít nhất) 336,000 vnđ/1k post like 14 usd/1k post like
227 Facebook Post Likes Số lượt thích bài đăng trên Facebook Việt Nam (haha) > Thời gian bắt đầu: 0 – 8 tiếng
> Một bài mua tối đa 10 lần
> Tối đa 50K like-like việt người dùng tỉ lệ tụt cực thấp.
> Đối với avatar-bìa click hẳn vào ảnh xong mới lấy link. sai ID sẽ báo k tìm thấy đối tượng
> Cài đặt để buff avatar-bìa: Cài đặt -> Bài viết công khai -> Ai có thể like avt, bìa -> Chọn mọi người: https://imgur.com/aMKxKvT
> Không bảo hành
50 (số lượng order ít nhất) 50k (số lượng order ít nhất)  336,000 vnđ/1k post like  14 usd/1k post like
228 Facebook Post Likes Số lượt thích bài đăng trên Facebook Việt Nam (sad) > Thời gian bắt đầu: 0 – 8 tiếng
> Một bài mua tối đa 10 lần
> Tối đa 50K like-like việt người dùng tỉ lệ tụt cực thấp.
> Đối với avatar-bìa click hẳn vào ảnh xong mới lấy link. sai ID sẽ báo k tìm thấy đối tượng
> Cài đặt để buff avatar-bìa: Cài đặt -> Bài viết công khai -> Ai có thể like avt, bìa -> Chọn mọi người: https://imgur.com/aMKxKvT
> Không bảo hành
50 (số lượng order ít nhất) 50k (số lượng order ít nhất)  336,000 vnđ/1k post like 14 usd/1k post like 
229 Facebook Post Likes Số lượt thích bài đăng trên Facebook Việt Nam (Angry) > Thời gian bắt đầu: 0 – 8 tiếng
> Một bài mua tối đa 10 lần
> Tối đa 50K like-like việt người dùng tỉ lệ tụt cực thấp.
> Đối với avatar-bìa click hẳn vào ảnh xong mới lấy link. sai ID sẽ báo k tìm thấy đối tượng
> Cài đặt để buff avatar-bìa: Cài đặt -> Bài viết công khai -> Ai có thể like avt, bìa -> Chọn mọi người: https://imgur.com/aMKxKvT
> Không bảo hành
50 (số lượng order ít nhất) 50k (số lượng order ít nhất)  336,000 vnđ/1k post like 14 usd/1k post like 

Giá tăng Follow và Share Facebook

ID Sevice categories
(Loại dịch vụ)
Service name
(Tên dịch vụ)
Description
(Mô tả)
Số lượng
tối thiểu
Số lượng
tối đa
  Đơn giá
VND (1000 lượt) 
Price
USD (1000 lượt)
142 Facebook Post Shares Facebook Post Shares [500-10000] Chi sẽ bài viết, Phân phối trong 24 giờ, đạt được 1K/ngày 500 (số lượng order ít nhất) 10000 (số lượng order nhiều nhất) 4,334,400 vnđ/1k post share 180,60 usd/1k post share
158 Facebook Page Followers Người theo dõi trang cá nhân trên Facebook – 1K – Xử lý ngay > Thời gian bắt đầu xử lý: 0-1h
> Tốc độ 1k/ngày
> KHÔNG HOÀN FOLLOW RỚT, KHÔNG HOÀN TIỀN, KHÔNG BẢO HÀNH.
20 (số lượng order ít nhất) 1000(số lượng order nhiều nhất) 288,000 vnđ/1k follower 12 usd/1k follower
215 Facebook Page Followers Người theo dõi trang Facebook [TRÊN TOÀN THẾ GIỚI] [Không nạp lại] [Tối đa: 10 nghìn] > Chỉ những người theo dõi thực sự (Không có lượt thích)
> Bắt đầu xử lý : 0-1 Giờ
> Tốc độ: 5K/ngày
> Không hỗ trợ nạp lại
50 (số lượng order ít nhất) 100000 (số lượng order nhiều nhất) 240,000 vnđ/1k follower 10,0 usd/1k follower
220 Facebook Followers Người theo dõi trang cá nhân trên Facebook Việt Nam – Min 500 – Max 1000 > Thời gian bắt đầu xử lý: 0-6h
> Tốc độ 1k/ngày
> Bảo hành 30 ngày
> Tối đa 80K theo dõi.
> Sẽ tăng Dư số lượng follow để bảo hành tụt.
> 1 tài khoản facebook mua được tối đa 10 lần
> Mở theo dõi Công khai : https://imgur.com/lEPhkIy
> Mở quyền kết bạn mọi người : https://imgur.com/sWniWqx
Chú ý: Không chạy nhiều (từ 2) lệnh cùng 1 lúc cho 1 link dịch vụ, các lệnh phải đặt sau khi lệnh trước hoàn thành.
500 followers 1000 followers 432,000 vnđ/1k follower 18 usd/1k follower
221  Facebook Followers Người theo dõi trang cá nhân trên Facebook Việt Nam – Min 1K- Max 3K > Thời gian bắt đầu xử lý: 0-6h
> Tốc độ 1k/ngày
> Bảo hành 30 ngày
> Tối đa 80K theo dõi.
> Sẽ tăng Dư số lượng follow để bảo hành tụt.
> 1 tài khoản facebook mua được tối đa 10 lần
> Mở theo dõi Công khai : https://imgur.com/lEPhkIy
> Mở quyền kết bạn mọi người : https://imgur.com/sWniWqx
Chú ý: Không chạy nhiều (từ 2) lệnh cùng 1 lúc cho 1 link dịch vụ, các lệnh phải đặt sau khi lệnh trước hoàn thành.
1001 followers 3000 followers 392,160 vnđ/1k follower 16 usd/1k follower
222  Facebook Followers Người theo dõi trang cá nhân trên Facebook Việt Nam – Min 3K – Max 10K > Thời gian bắt đầu xử lý: 0-6h
> Tốc độ 1k/ngày
> Bảo hành 30 ngày
> Tối đa 80K theo dõi.
> Sẽ tăng Dư số lượng follow để bảo hành tụt.
> 1 tài khoản facebook mua được tối đa 10 lần
> Mở theo dõi Công khai : https://imgur.com/lEPhkIy
> Mở quyền kết bạn mọi người : https://imgur.com/sWniWqx
Chú ý: Không chạy nhiều (từ 2) lệnh cùng 1 lúc cho 1 link dịch vụ, các lệnh phải đặt sau khi lệnh trước hoàn thành.
3001 followers 10000 followers 356,400 vnđ/1k follower 15 usd/1k follower
223  Facebook Followers Người theo dõi trang cá nhân trên Facebook Việt Nam – Min 10K – Max 80K > Thời gian bắt đầu xử lý: 0-6h
> Tốc độ 1k/ngày
> Bảo hành 30 ngày
> Tối đa 80K theo dõi.
> Sẽ tăng Dư số lượng follow để bảo hành tụt.
> 1 tài khoản facebook mua được tối đa 10 lần
> Mở theo dõi Công khai : https://imgur.com/lEPhkIy
> Mở quyền kết bạn mọi người : https://imgur.com/sWniWqx
Chú ý: Không chạy nhiều (từ 2) lệnh cùng 1 lúc cho 1 link dịch vụ, các lệnh phải đặt sau khi lệnh trước hoàn thành.
10001 followers 80000 followers 324,000 vnđ/1k follower 14 usd/1k follower

Facebook Video Views/ Live Stream

ID Sevice categories
(Loại dịch vụ)
Service name
(Tên dịch vụ)
Description
(Mô tả)
Số lượng
tối thiểu
Số lượng
tối đa
 Đơn giá
VND (1000 lượt) 
Price
USD (1000 lượt)
288 Facebook Video Views Lượt xem video trên Facebook [10 triệu] [1H – 10K / ngày] [20 giây +]  ✓ Thời gian bắt đầu xử lý: Ngay lập tức đến 6 giờ
✓ Tốc độ 10 nghìn / ngày
✓ Dịch vụ không bảo hành, không hoàn view rớt, không hoàn tiền
✓ Chất lượng thực tế, view toàn cầu
✓ Thời lượng xem video là 20 giây
LIÊN KẾT VÍ DỤ : https://www.facebook.com/watch/?v=384774066038822
 1000  10 Triệu 4,800 vnđ/1k View 0.2 usd/1k View
289 Facebook Video Views Lượt xem video trên Facebook [10 triệu] [1H – 10K / ngày] [40 giây +] ✓ Thời gian bắt đầu xử lý: Ngay lập tức đến 6 giờ
✓ Tốc độ 10 nghìn / ngày
✓ Dịch vụ không bảo hành, không hoàn view rớt, không hoàn tiền
✓ Chất lượng thực tế, view toàn cầu
✓ Thời lượng xem video là 40 giây
LIÊN KẾT VÍ DỤ : https://www.facebook.com/watch/?v=384774066038822
1000  10 Triệu  8,640 vnđ/1k View 0.36 usd/1k View
290 Facebook Video Views Lượt xem video trên Facebook [10 triệu] [1H – 10K / ngày] [60 giây +] ✓ Thời gian bắt đầu xử lý: Ngay lập tức đến 6 giờ
✓ Tốc độ 10 nghìn / ngày
✓ Dịch vụ không bảo hành, không hoàn view rớt, không hoàn tiền
✓ Chất lượng thực tế, view toàn cầu
✓ Thời lượng xem video là 60 giây
LIÊN KẾT VÍ DỤ : https://www.facebook.com/watch/?v=384774066038822
1000  10 Triệu  11,520 vnđ/1k View 0.48 usd/1k View
291 Facebook Video Views Lượt xem video trên Facebook [10 triệu] [1H – 10K / ngày] [FULL VIDEO] ✓ Thời gian bắt đầu xử lý: Ngay lập tức đến 6 giờ
✓ Tốc độ 10 nghìn / ngày
✓ Dịch vụ không bảo hành, không hoàn view rớt, không hoàn tiền
✓ Chất lượng thực tế, view toàn cầu
✓ Xem Full video
100  10 Triệu  19,200 vnđ/1k View 0.8 usd/1k View
292  Facebook View Livetream Lượt xem luồng trực tiếp trên Facebook (10 phút) [500] [NGAY LẬP TỨC] ✓ Thời gian bắt đầu xử lý: Ngay lập tức
✓ Dịch vụ không bảo hành, không hoàn view rớt, không hoàn tiền
✓ Chất lượng thực tế, view toàn cầu
✓ Thời lượng Live Stream 10 phút
✓ Maximun chỉ đạt 500 Views
20  500  360,000 vnđ/1k View 15 usd/1k View
293  Facebook View Livetream Lượt xem luồng trực tiếp trên Facebook (20 phút) [500] [NGAY LẬP TỨC] ✓ Thời gian bắt đầu xử lý: Ngay lập tức
✓ Dịch vụ không bảo hành, không hoàn view rớt, không hoàn tiền
✓ Chất lượng thực tế, view toàn cầu
✓ Thời lượng Live Stream 20 phút
✓ Maximun chỉ đạt 500 Views
20  500  718,800vnđ/1k View 30 usd/1k View
294  Facebook View Livetream Lượt xem luồng trực tiếp trên Facebook [1K] [30 ‘] ✓ Thời gian bắt đầu xử lý: 0-1H
✓ Dịch vụ không bảo hành, không hoàn view rớt, không hoàn tiền
✓ Chất lượng thực tế, view toàn cầu
✓ Tốc độ tức thì : 30 phút Thời gian xem
20 5000  1,728,000 vnđ/1k View 72 usd/1k View
295  Facebook View Livetream Lượt xem luồng trực tiếp trên Facebook [1K] [60 ‘] ✓ Thời gian bắt đầu xử lý: 0-1H
✓ Dịch vụ không bảo hành, không hoàn view rớt, không hoàn tiền
✓ Chất lượng thực tế, view toàn cầu
✓ Tốc độ tức thì : 60 phút Thời gian xem
20 5000 3,456,000 vnđ/1k View 144 usd/1k View
296  Facebook View Livetream Lượt xem luồng trực tiếp trên Facebook [1K] [90 ‘] ✓ Thời gian bắt đầu xử lý: 0-1H
✓ Dịch vụ không bảo hành, không hoàn view rớt, không hoàn tiền
✓ Chất lượng thực tế, view toàn cầu
✓ Tốc độ tức thì : 90 phút Thời gian xem
20 5000 5,184,000 vnđ/1k View 216 usd/1k View
297  Facebook View Livetream Lượt xem luồng trực tiếp trên Facebook [1K] [120 ‘] ✓ Thời gian bắt đầu xử lý: 0-1H
✓ Dịch vụ không bảo hành, không hoàn view rớt, không hoàn tiền
✓ Chất lượng thực tế, view toàn cầu
✓ Tốc độ tức thì : 120 phút Thời gian xem
20 5000 6,912,000 vnđ/1k View 288 usd/1k View
298  Facebook View Livetream Lượt xem luồng trực tiếp trên Facebook [1K] [150 ‘] ✓ Thời gian bắt đầu xử lý: 0-1H
✓ Dịch vụ không bảo hành, không hoàn view rớt, không hoàn tiền
✓ Chất lượng thực tế, view toàn cầu
✓ Tốc độ tức thì : 150 phút Thời gian xem
50 2000 3,672,000 vnđ/1k View 153 usd/1k View
299  Facebook View Livetream Lượt xem luồng trực tiếp trên Facebook [1K] [180 ‘] ✓ Thời gian bắt đầu xử lý: 0-1H
✓ Dịch vụ không bảo hành, không hoàn view rớt, không hoàn tiền
✓ Chất lượng thực tế, view toàn cầu
✓ Tốc độ tức thì : 180 phút Thời gian xem
20 5000 10,368,000 vnđ/1k View 432 usd/1k View
300  Facebook View Livetream Lượt xem luồng trực tiếp trên Facebook [1K] [240 ‘] ✓ Thời gian bắt đầu xử lý: 0-1H
✓ Dịch vụ không bảo hành, không hoàn view rớt, không hoàn tiền
✓ Chất lượng thực tế, view toàn cầu
✓ Tốc độ tức thì : 240 phút Thời gian xem
20 5000  13,824,000 vnđ/1k View 576 usd/1k View
301  Facebook View Livetream Lượt xem luồng trực tiếp trên Facebook [1K] [300 ‘] ✓ Thời gian bắt đầu xử lý: 0-1H
✓ Dịch vụ không bảo hành, không hoàn view rớt, không hoàn tiền
✓ Chất lượng thực tế, view toàn cầu
✓ Tốc độ tức thì : 300 phút Thời gian xem
 50 2000  7,344,000 vnđ/1k View 306 usd/1k View
302  Facebook Video Views Lượt xem video có thể kiếm tiền trên Facebook [1 triệu] [1 ‘/ 2’]  ✓ Thời gian bắt đầu: Ngay lập tức
✓ Tốc độ tức thì : Lên đến 100K / ngày
✓ Không nạp lại / Không hoàn lại
✓ Thông số: Chất lượng cao – Thời gian xem video từ 1 đến 2 phút!
10000  10 Triệu  55,200 vnđ/1k View 2.3 usd/1k View
303  Facebook Video Views Lượt xem video có thể kiếm tiền trên Facebook [1 triệu] [2 ‘/ 30’] ✓ Thời gian bắt đầu: Ngay lập tức
✓ Tốc độ tức thì : Lên đến 100K / ngày
✓ Không nạp lại / Không hoàn lại
✓ Thông số: Chất lượng cao – Thời gian xem video từ 2 đến 30 phút!
10000  10 Triệu  86,400 vnđ/1k View 3.6 usd/1k View 
 304  Facebook Video Views Lượt xem video có thể kiếm tiền trên Facebook [1 triệu] [30 ‘/ 60 ‘] ✓ Thời gian bắt đầu: Ngay lập tức
✓ Tốc độ tức thì : Lên đến 100K / ngày
✓ Không nạp lại / Không hoàn lại
✓ Thông số: Chất lượng cao – Thời gian xem video từ 30 đến 60 phút!
10000  10 Triệu  220,800 vnđ/1k View 9.2 usd/1k View 
305  Facebook Video Views Lượt xem video có thể kiếm tiền trên Facebook [1 triệu] [60 ‘ / 180 ‘] ✓ Thời gian bắt đầu: Ngay lập tức
✓ Tốc độ tức thì : Lên đến 100K / ngày
✓ Không nạp lại / Không hoàn lại
✓ Thông số: Chất lượng cao – Thời gian xem video từ 60 đến 180 phút!
 10000  10 Triệu  288,000 vnđ/1k View 12 usd/1k View 

XEM HƯỚNG DẪN TĂNG LIKE FACEBOOK