ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG DỊCH VỤ CPM-VIEW

Việc sử dụng các dịch vụ được cung cấp bởi CPM-VIEW thiết lập thỏa thuận với các điều khoản này. Bằng cách đăng ký hoặc sử dụng các dịch vụ của chúng tôi, bạn đồng ý rằng bạn đã đọc và hiểu đầy đủ các điều khoản dịch vụ sau đây và CPM-VIEW  sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm về việc mất nào đối với người dùng chưa đọc các điều khoản dịch vụ dưới đây.

 1. Điều khoản chung tại CPM-VIEW

 • Bằng cách đặt dịch vụ  với CPM-VIEW , bạn sẽ tự động chấp nhận tất cả các điều khoản dịch vụ được liệt kê bên dưới mà bạn có đọc chúng hay không.
 • Chúng tôi có quyền thay đổi các điều khoản dịch vụ này mà không cần thông báo trước. Bạn sẽ đọc tất cả các điều khoản dịch vụ trước khi đặt bất kỳ dịch vụ nào để đảm bảo bạn được cập nhật với bất kỳ thay đổi hoặc bất kỳ thay đổi nào trong tương lai.
 • Bạn sẽ chỉ sử dụng trang web CPM-VIEW theo cách tuân theo tất cả các thỏa thuận được thực hiện với Instagram / Facebook / Twitter / Youtube / Trang web truyền thông xã hội khác trên trang Điều khoản dịch vụ riêng lẻ của họ. Bảng giá khác có thể thay đổi bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước. Chính sách thanh toán / hoàn trả vẫn có hiệu lực trong trường hợp thay đổi lãi suất, khi bảng điều khiển khác không đảm bảo thời gian giao hàng cho bất kỳ dịch vụ. Chúng tôi ước tính thời gian tốt nhất của chúng tôi khi dịch vụ sẽ được hoàn thành. Đây chỉ là ước tính và CPM-VIEW sẽ không hoàn lại các đơn lệnh dịch vụ đang xử lý nếu bạn cảm thấy chúng mất quá nhiều thời gian. CPM-VIEW cố gắng hết sức để cung cấp chính xác những gì khách hàng mong đợi từ chúng tôi. Trong trường hợp này, chúng tôi có quyền thay đổi loại dịch vụ nếu chúng tôi thấy cần thiết phải hoàn thành một lệnh đặt dịch vụ .

(*) Tuyên bố từ chối trách nhiệm: CPM-VIEW sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào mà bạn hoặc doanh nghiệp của bạn có thể phải chịu.

(*) Trách nhiệm: CPM-VIEW không chịu trách nhiệm cho bất kỳ  việc đình chỉ hoặc xóa hình ảnh nào trên tài khoản thực hiện bởi Instagram hoặc Twitter hoặc Facebook hoặc YouTube hoặc Phương tiện truyền thông xã hội khác.

2. Dịch vụ CPM-VIEW.NET

 • CPM-VIEW sẽ chỉ được sử dụng để quảng cáo tài khoản Youtube/Instagram/Twitter/Facebook hoặc Social của bạn và giúp tăng “Giao diện” của bạn mà thôi. Chúng tôi không đảm bảo những người theo dõi mới của bạn sẽ tương tác với bạn, chúng tôi chỉ đơn giản đảm bảo bạn sẽ có được những người theo dõi mà bạn trả tiền. Chúng tôi không đảm bảo 100% tài khoản của chúng tôi sẽ có ảnh đại diện, ảnh sinh học đầy đủ và hình ảnh được tải lên, mặc dù chúng tôi cố gắng biến điều này thành hiện thực cho tất cả các tài khoản.
 • Bạn sẽ không tải lên bất cứ điều gì vào trang CPM-VIEW bao gồm hình ảnh hoặc bất kỳ tài liệu nào không được chấp nhận hoặc phù hợp với cộng đồng Instagram / Twitter / Facebook hoặc Social Media.
 • Các mạng xã hội chế độ Private khi chạy dịch vụ sẽ không được hoàn lại tiền! Vui lòng đảm bảo rằng tài khoản của bạn là công khai trước khi đặt dịch vụ .

3. Chính sách hoàn tiền tại CPM-VIEW

 • Không hoàn lại tiền cho bất kỳ phương thức thanh toán của bạn. Sau khi một khoản tiền gửi đã được hoàn thành, không có cách nào để hoàn lại. Bạn phải sử dụng số dư của mình cho các đơn đặt dịch vụ từ CPM-VIEW.
 • Bạn đồng ý rằng một khi bạn hoàn thành một khoản thanh toán, bạn sẽ không gửi tranh chấp hoặc khoản bồi hoàn chống lại chúng tôi vì bất kỳ lý do gì.
 • Nếu bạn nộp đơn tranh chấp hoặc trả lại tiền cho chúng tôi sau khi gửi tiền, chúng tôi có quyền chấm dứt tất cả các đơn đặt dịch vụ  trong tương lai, cấm bạn khỏi trang web của chúng tôi. Chúng tôi cũng có quyền lấy đi bất kỳ người theo dõi hoặc lượt thích nào chúng tôi đã gửi cho khách hàng của bạn hoặc youtube/Instagram / Facebook / Twitter hoặc tài khoản truyền thông xã hội khác.
 • Các đơn dịch vụ được đặt trong CPM-VIEW sẽ không được hoàn lại hoặc hủy sau khi chúng được đặt. Bạn sẽ nhận được khoản tín dụng hoàn trả vào tài khoản CPM-VIEW của mình nếu đơn hàng không thể thực hiện.

4. Chính sách bảo mật tại CPM-VIEW

 • Chính sách này bao gồm cách chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi rất coi trọng quyền riêng tư của bạn và sẽ thực hiện mọi biện pháp để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Bất kỳ thông tin cá nhân nhận được sẽ chỉ được sử dụng để điền vào đơn đặt dịch vụ của bạn. Chúng tôi sẽ không bán hoặc phân phối lại thông tin cá nhân của bạn cho bất cứ ai. Tất cả thông tin cá nhân được mã hóa và lưu trong các máy chủ an toàn.
 • Các đơn đặt dịch vụ cho các tài khoản riêng tư hay tài khoàn không đúng cũng không đủ điều kiện để được hoàn lại. Hãy chắc chắn các đường link dịch vụ trước khi thực hiện lệnh đặt dịch vụ.
 • Hoạt động gian lận như sử dụng thẻ tín dụng trái phép hoặc bị đánh cắp sẽ dẫn đến việc chấm dứt tài khoản của bạn. Không có ngoại lệ.
 • Vui lòng không sử dụng nhiều máy chủ cùng một lúc cho cùng một dịch vụ. Chúng tôi không thể cung cấp cho bạn số người theo dõi / lượt thích chính xác trong trường hợp đó. Chúng tôi sẽ không hoàn trả cho các đơn đặt dịch vụ .

Trân trọng, CPM-VIEW