BẢNG GIÁ DỊCH VỤ YOUTUBE 2020

Giá các gói dịch vụ tăng view Youtube, tăng lượt đăng ký kênh Youtube, tăng like và comment video Youtube

Sevice categories
(Loại dịch vụ)
Service name
(Tên dịch vụ)
Description
(Mô tả)
Số lượng
tối thiểu
Số lượng
tối đa
  Đơn giá
VND (1000) 
Price
(USD) 1000
  Youtube Views  Youtube Views: Chạy trong 5H tốc độ tối đa 50K/ngày. Tỷ lệ rớt 10-15%, bh lượng view rớt quá 15%. > Thời gian bắt đầu: Ngay lập tức đến 5 giờ
> Tốc độ tối đa: 50k/ngày.
> Thời lượng xem 30s đến 4 phút
> Bảo hành lượng view rớt quá 15%.
 1000 view  5000 view 50,400 vnđ/1000 view 2.1 USD/1000 view
  Youtube Views  Youtube Views: Chạy trong 5H tốc độ tối đa 50K/ngày. Tỷ lệ rớt 10-15%, BH lượng view rớt quá 15%. > Thời gian bắt đầu: Ngay lập tức đến 5 giờ
> Tốc độ tối đa: 50k/ngày
> Thời lượng xem 30s đến 4 phút
> Bảo hành lượng view rớt quá 15%.
 5001 view  50000 view 45,600 vnđ/1000 view 1.9 USD/1000 view
  Youtube Views  Youtube Views: Chạy trong 5H tốc độ tối đa 50K/ngày. Tỷ lệ rớt 10-15%, bh lượng view rớt quá 15%. > Thời gian bắt đầu: Ngay lập tức đến 5 giờ
> Tốc độ tối đa: 50k/ngày.
> Thời lượng xem 30s đến 4 phút
> Bảo hành lượng view rớt quá 15%.
 50001 view  1 triệu view 40,800 vnđ/1000 view 1.7 USD/1000 view
  Youtube Views  Youtube Views: Chạy ngay, tốc độ tối đa 50K -100k/ngày. Không rớt > Thời gian bắt đầu: Ngay lập tức đến 5 giờ
> Tốc độ tối đa: 50k – 100k/ngày.
> Thời lượng xem 30s đến 4 phút
> Bảo hành vĩnh viễn, bù lại nếu bị rớt
1000 view  5000 view 55,200 vnđ/1000 view 2.3 USD/1000 view
  Youtube Views  Youtube Views: Chạy ngay, tốc độ tối đa 50K -100k/ngày. Không rớt > Thời gian bắt đầu: Ngay lập tức đến 5 giờ
> Tốc độ tối đa: 50k – 100k/ngày.
> Thời lượng xem 30s đến 4 phút
> Bảo hành vĩnh viễn, bù lại nếu bị rớt
 5001 view  50000 view 50,400 vnđ/1000 view 2.1 USD/1000 view
  Youtube Views  Youtube Views: Chạy ngay, tốc độ tối đa 50K -100k/ngày. Không rớt > Thời gian bắt đầu: Ngay lập tức đến 5 giờ
> Tốc độ tối đa: 50k – 100k/ngày.
> Thời lượng xem 30s đến 4 phút
> Bảo hành vĩnh viễn
 50001 view  1 triệu view 45,600 vnđ/1000 view 1.9 USD/1000 view
  Youtube Views  Youtube Views: Chạy trong 5h tốc độ tối đa 80K/ngày. Tỷ lệ rớt 30-50% > Thời gian bắt đầu: Ngay lập tức đến 5 giờ
> Không hoàn view rớt
> Lượt xem trên toàn thế giới. Trang xem
trên máy tính để bàn của Windows & Lượt xem được nhúng vào web.
Lưu ý: Nếu bạn thấy dấu hiệu đơn hàng đã hoàn thành, nhưng lượt xem không xuất hiện, nhấp vào nút LIKE video, Lượt xem sẽ xuất hiện trong vòng 30 GIÂY.
Tùy chọn thứ hai: Kiểm tra trạng thái hiện tại của lượt xem từ đây: http://youtubecount.com
 1000 view  5000 view 45,600 vnđ/1000 view 1.9 USD/1000 view
  Youtube Views  Youtube Views: Chạy trong 5h tốc độ tối đa 80K/ngày. Tỷ lệ rớt 30-50% > Thời gian bắt đầu: Ngay lập tức đến 5 giờ
> Không hoàn view rớt
> Lượt xem trên toàn thế giới. Trang xem
trên máy tính để bàn của Windows & Lượt xem được nhúng vào web.
Lưu ý: Nếu bạn thấy dấu hiệu đơn hàng đã hoàn thành, nhưng lượt xem không xuất hiện, nhấp vào nút LIKE video, Lượt xem sẽ xuất hiện trong vòng 30 GIÂY.
Tùy chọn thứ hai: Kiểm tra trạng thái hiện tại của lượt xem từ đây: http://youtubecount.com
 5001 view  50000 view 40,800 vnđ/1000 view 1.7 USD/1000 view
  Youtube Views  Youtube Views: Chạy trong 5h tốc độ tối đa 80K/ngày. Tỷ lệ rớt 30-50% > Thời gian bắt đầu: Ngay lập tức đến 5 giờ
> Không hoàn view rớt
> Lượt xem trên toàn thế giới. Trang xem
trên máy tính để bàn của Windows & Lượt xem được nhúng.
Lưu ý: Nếu bạn thấy dấu hiệu đơn hàng đã hoàn thành, nhưng lượt xem không xuất hiện, nhấp vào nút LIKE video, Lượt xem sẽ xuất hiện trong vòng 30 GIÂY.
Tùy chọn thứ hai: Kiểm tra trạng thái hiện tại của lượt xem từ đây: http://youtubecount.com/
 50001 view  500000 view 36,000 vnđ/1000 view 1.5 USD/1000 view
  Youtube Views Youtube Views: Chạy ngay, tốc độ tối đa 80K/ngày > Thời gian bắt đầu: Tức thì – 6 giờ
> Tốc độ: Tối đa 80K/ ngày
> View phân phối toàn cầu
> Bảo hành 30 ngày.
Lưu ý: Nếu bạn thấy dấu hiệu đơn hàng đã hoàn thành, nhưng lượt xem không xuất hiện, nhấp vào nút LIKE video, Lượt xem sẽ xuất hiện trong vòng 30 GIÂY.
500 view 1000 view 60,000 vnđ/1000 view 2.5 USD/1000 view
  Youtube Views Youtube Views – VIETNAM – Không hoàn view mất, tốc độ tối đa 25k/ngày  > Thời gian bắt đầu: Tức thì – 6 giờ
> Tốc độ: Tối đa 25K / ngày
> Tỷ lệ rớt : 20 -25%
> Không hoàn view rớt
 1000 view  1 triệu view 72,000 vnđ/1000 view 3 USD/1000 view
  Youtube Views Youtube Views – JAPAN – Không rớt – Tốc độ tối đa 100k/ngày > Thời gian bắt đầu: Ngay lập tức đến 1 giờ
> Tốc độ: Tối đa 100K / ngày
> Bảo hành vĩnh viễn
> Nguồn view Nhật Bản
 1000 view  1 triệu view 72,000 vnđ/1000 view 3 USD/1000 view
  Youtube Views Youtube Views – UK – Không rớt – Tốc độ tối đa 100k/ngày > Thời gian bắt đầu: Ngay lập tức đến 1 giờ
> Tốc độ: Tối đa 100K / ngày
> Bảo hành vĩnh viễn
> Nguồn view Anh, Bắc Ireland, Scotland và Wales
 1000 view  1 triệu view 72,000 vnđ/1000 view 3 USD/1000 view
  Youtube Views Youtube Views – EU – Không rớt – Tốc độ tối đa 100k/ngày > Thời gian bắt đầu: Ngay lập tức đến 1 giờ
> Tốc độ: Tối đa 20 – 100K / ngày
> Bảo hành vĩnh viễn
> Nguồn view EU
 1000 view  1 triệu view 72,000 vnđ/1000 view 3 USD/1000 view
Youtube Watchtime Giờ xem Youtube > Thời gian bắt đầu: 1 đến 12 giờ
> Tốc độ 200-300h / ngày
>  Video phải ít 60 phút.Tốt nhất là 90 phút
> Sau ngày hoàn thành đơn hàng, vui lòng đợi trong 4 – 6 ngày để Nhận cập nhật dữ liệu trên tab Kiếm tiền.
> Để kiểm tra trạng thái đơn hàng luôn kiểm tra Phân tích STUDIO của YOUTUBE
500 giờ xem 10000 giờ xem 1,008,000 vnđ/1000h xem 42,0 USD/1000h xem
Combo Youtube Gói combo có 4000K giờ 1000 sub + 10K view > Thời gian bắt đầu: 3 – 12 giờ
> Kết thúc: 45 ngày
> Video phải dài hơn 120 phút.
> Sau ngày hoàn thành đơn hàng, vui lòng đợi trong 4 – 6 ngày để Nhận cập nhật dữ liệu trên tab Kiếm tiền.
> Để kiểm tra trạng thái đơn hàng luôn kiểm tra Phân tích STUDIO của YOUTUBE
1 combo 1 combo 4,608,000 vnđ/combo 192 USD/ Combo
Youtube Sub Youtube Subscribers [10-50 sub]: Chạy ngay, tốc độ tối đa 50 sub/ngày. Không rớt > Thời gian bắt đầu: Tức thì – 6 giờ

> Tốc độ: 50sub/ngày

> Bảo hành 30 ngày

Chú ý: Không chạy nhiều (từ 2) lệnh cùng 1 lúc cho 1 link dịch vụ, các lệnh phải đặt cách nhau ít nhất 5-6 giờ sau khi hiện thị đủ số lượng trên link.

10 sub 50 sub 960,000 vnđ/1000 sub 40,0 USD/1000 sub
Youtube Sub Youtube Subscribers [51-300 sub]: Chạy ngay, tốc độ tối đa 50 sub/ngày. Không rớt > Thời gian bắt đầu: Tức thì – 6 giờ

> Tốc độ: 50sub/ngày

> Bảo hành 30 ngày

Chú ý: Không chạy nhiều (từ 2) lệnh cùng 1 lúc cho 1 link dịch vụ, các lệnh phải đặt cách nhau ít nhất 5-6 giờ sau khi hiện thị đủ số lượng trên link.

51 sub 300 sub 864,000 vnđ/1000 sub 36,0 USD/1000 sub
Youtube Sub Youtube Subscribers [301-1500 sub]: Chạy ngay, tốc độ tối đa 50 sub/ngày. Không rớt > Thời gian bắt đầu: Tức thì – 6 giờ

> Tốc độ: 50sub/ngày

> Bảo hành 30 ngày

Chú ý: Không chạy nhiều (từ 2) lệnh cùng 1 lúc cho 1 link dịch vụ, các lệnh phải đặt cách nhau ít nhất 5-6 giờ sau khi hiện thị đủ số lượng trên link.

301 sub 1500 sub 768,000 vnđ/1000 sub 32,0 USD/1000 sub
Youtube Likes Youtube Likes [5-100] Băt đầu trong vòng 12h, đạt 50 like/ngày, hoàn like khi bị rớt 5 like 100 like 600,000 vnđ/1000 like 25 USD/1000 like
Youtube Likes Youtube Likes [101-1000] Băt đầu trong vòng 12h, đạt 50 like/ngày, hoàn like khi bị rớt 101 like 1000 like 480,000 vnđ/1000 like 20 USD/1000 like
Youtube Likes Youtube Likes [1001 – 10k] Băt đầu trong vòng 6h, đạt 10k like/ngày, hoàn like khi bị rớt  1001 like  10k like 432,000 vnđ/1000 like 18 USD/1000 like
Youtube Dislike Youtube DisLikes [5-100000] Bắt đầu trong vòng 6h, đạt 1K ngày, hoàn lại khi bị rớt 10 dislike 3000 dislike 480,000 vnđ/1000 dislike 20 USD/1000 dislike
Youtube Comment Youtube Comment Băt đầu trong vòng 6h, đạt 50 comment ngày, hoàn like khi bị rớt 10 cmt 500 cmt 5,040,000 vnđ/1k cmt 210 USD/ 1k cmt
Youtube Comment Youtube Comment Việt Nam Băt đầu trong vòng 6h, đạt 50 comment ngày, hoàn like khi bị rớt 10 cmt 100 cmt 8,400,000 vnđ/1k cmt 350 USD/1k cmt