BẢNG GIÁ DỊCH VỤ YOUTUBE 2021

Giá các gói dịch vụ tăng view Youtube, tăng lượt đăng ký kênh Youtube, tăng like và comment video Youtube

GÓI DỊCH VỤ TĂNG VIEW YOUTUBE

ID Sevice categories
(Loại dịch vụ)
Service name
(Tên dịch vụ)
Description
(Mô tả)
Số lượng
tối thiểu
Số lượng
tối đa
  Đơn giá
VND (1000 view) 
Price
USD (1000 view)
477 Youtube Views Youtube Views – Không bảo hành – Tối đa 150K – Bắt đầu: 1H – Tốc độ 10K/Ngày ⚡️Thời gian bắt đầu xử lý: 0 -1H
⚡️Tối đa 150K
⚡️Tốc độ 10K/Ngày
⚡️Người xem: Người dùng Youtube thực
⚡️Tỷ lệ giữ chân: 45 – 60 giây
⚡️Không bảo hành
⚠️Tỷ lệ rớt view 15 – 20%
1000 view 150000 view 36,000 vnđ/1000 view 1.5 USD/1000 view
324   Youtube Views Youtube Views [BH vĩnh viễn]
[Tối đa: 10K] [RẺ – Lượt xem thực ]
⭐ Bắt đầu ngay lập tức
⭐Tốc độ: 3K / ngày – 10K / ngày
⭐Lượt xem siêu nhanh
⭐ Không rớt
⭐ Bảo hành viễn vĩnh
 5000 view  9999 view 67,200 vnđ/1000 view 2.8 USD/1000 view
325   Youtube Views Youtube Views [BH vĩnh viễn]
[Tối đa: 20K] [Thời gian bắt đầu: 1H] [Tốc độ: 10K/Ngày]
⚡️ Thời gian bắt đầu: Ngay lập tức đến 1 giờ
⚡️Tốc độ tối đa: 10k/ngày.
⚡️ Thời lượng xem 30s đến 4 phút
⚡️ Bảo hành vĩnh viễn
 500 view  20000 view 76,800 vnđ/1000 view 3.2 USD/1000 view
326   Youtube Views Youtube Views [Tối đa: 50K]
[Thời gian bắt đầu: 1H] [Tốc độ: 20K/Ngày]
⚡️ Thời gian bắt đầu: Ngay lập tức đến 1 giờ
⚡️ Tốc độ tối đa: 20k/ngày.
⚡️ Thời lượng xem 1 đến 3 phút
⚡️ Không rớt
⚡️ Bảo hành 30 ngày
 1000 view  50000 view 66,000 vnđ/1000 view 2.75 USD/1000 view
327   Youtube Views Youtube Views [Tối đa: 200K]
[Thời gian bắt đầu: 1H] [Tốc độ: 30K/Ngày]
⚡️ Thời gian bắt đầu: Ngay lập tức đến 1 giờ
⚡️ Tốc độ tối đa: 30k/ngày.
⚡️ Thời lượng xem 1 đến 3 phút
⚡️ Không rớt
⚡️ Bảo hành 30 ngày
5001 view  200000 view 60,000 vnđ/1000 view 2.5 USD/1000 view
328   Youtube Views Youtube Views [Tối đa: 500K]
[Thời gian Ngay] [Tốc độ: 50K/Ngày]
⚡️ Thời gian bắt đầu: Ngay lập tức đến 1 giờ
⚡️ Tốc độ tối đa: 50k/ngày.
⚡️ Thời lượng xem 1 đến 3 phút
⚡️ Không rớt
⚡️ Bảo hành 30 ngày
 200001 view  500000 view 54,000 vnđ/1000 view 2.25 USD/1000 view
329   Youtube Views Youtube Views [Tối đa: 1M]
[Thời gian bắt đầu: Xử lý ngay] [Tốc độ: 80K/Ngày]
⚡️ Thời gian bắt đầu: Ngay lập tức đến 1 giờ
⚡️ Tốc độ tối đa: 80k/ngày.
⚡️ Thời lượng xem 1 đến 3 phút
⚡️ Không rớt
⚡️ Bảo hành 30 ngày
 500001 view  1000000 view 48,000 vnđ/1000 view 2.0 USD/1000 view
402 Youtube Views Youtube Views [Tối đa 10M] [BH: 90 Ngày] [1H – 20K/Ngày] ⭐Thời gian bắt đầu 0 -1H
⭐Tốc độ 20K/Ngày
⭐Tối đa 10M
⭐Bảo hành 90 ngày
1000 view 100000000 view 75,840 vnđ/ 1000 view 3.16 USD/ 1000 view
417 Youtube Views Youtube view [Tối đa 10M] [BH: 30 Ngày] [0 – 2H – 10K/Ngày] [Thời gian xem: 30 giây -4 phút] ⭐Thời gian bắt đầu: 0-2 giờ
⭐Tốc độ: 10K / ngày
⭐Tỷ lệ giữ chân: 30 giây -4 phút
⭐Tối đa: 10 triệu
⭐Bảo hành: 30 ngày
500 view 1000000000 view 72,000 vnđ/ 1000 view 3.0 USD/ 1000 view
349 Youtube Views Youtube Views [Max: 10M] [Bảo hành: 60 Ngày] [+một vài Likes] [8H – 200K/Ngày] ✓ Thời gian 3-8 giờ Bắt đầu.
✓ Tốc độ 100-200k / ngày.
✓ Tốt nhất cho các đơn đặt hàng lớn.
✓ Bảo hành 60 ngày.
✓ Không bị rớt Chế độ xem chất lượng cao.
✓ Thời gian xem trung bình (60 giây- 3 phút).
✓ Lượt xem + Lượt thích cho các Đơn đặt hàng lớn.
✓ Với sự tham gia cho các đơn đặt hàng lớn.
✓ Video có thể được đề xuất đối với đơn đặt hàng lớn.
✓ Nhanh nhất trên thị trường khi bắt đầu.
✓ Tỷ lệ rơi 10% (trường hợp hiếm)
1000 view 10000000 view 80,640 vnđ/1000 view 3.36 USD/1000 View

GÓI DỊCH VỤ TĂNG VIEW TARGETED

ID Sevice categories
(Loại dịch vụ)
Service name
(Tên dịch vụ)
Description
(Mô tả)
Số lượng
tối thiểu
Số lượng
tối đa
  Đơn giá
VND (1000 view)
Price
USD (1000 view)
177 View Youtube Targeted Youtube Views – JAPAN
Không rớt – Tốc độ tối đa 400k/ngày
⭐Thời gian bắt đầu: Tức thì hoặc 0-12H
⭐Tốc độ: Tối đa 400K / ngày
⭐Bảo hành vĩnh viễn
⭐Nguồn view JAPAN
1000 view  10 triệu view (10M) 105,600 vnđ/1000 view  4,4 usd/1000 view
178 View Youtube Targeted Youtube Views – UK – Không rớt – Tốc độ tối đa 100k/ngày ⭐Thời gian bắt đầu: Tức thì hoặc 0-12H
⭐Tốc độ: Tối đa 100K / ngày
⭐Bảo hành vĩnh viễn
⭐Giữ trong tối đa 5 phút
⭐Nguồn view UK
 1000 view   10 triệu view (10M)  140,000 vnđ/1000 view  5,833 usd/1000 view
179 View Youtube Targeted Youtube Views – USA – Không rớt – Tốc độ tối đa 100k/ngày ⭐Thời gian bắt đầu: Tức thì hoặc 0-12H
⭐Tốc độ: Tối đa 100K / ngày
⭐Bảo hành vĩnh viễn
⭐Giữ trong tối đa 5 phút
⭐Nguồn view USA A
 1000 view   10 triệu view (10M)  140,000 vnđ/1000 view  5,833 usd/1000 view
204 View Youtube Targeted   Youtube Views – Singapore
Không rớt – Tốc độ tối đa 100k/ngày
 ⭐Thời gian bắt đầu: Tức thì hoặc 0-12H
⭐Tốc độ: Tối đa 100K / ngày
⭐Bảo hành vĩnh viễn
⭐Giữ trong tối đa 5 phút
⭐Nguồn view Singapore
 1000 view   10 triệu view (10M)  140,000 vnđ/1000 view  5,833 usd/1000 view
251 View Youtube Targeted   Youtube Views – VietNam –
Không rớt – Tốc độ tối đa 20k/ngày
 ⭐Thời gian bắt đầu: Tức thì hoặc 0-12H
⭐Tốc độ: Tối đa 100K / ngày
⭐Bảo hành vĩnh viễn
⭐Giữ trong tối đa 5 phút
⭐Nguồn view VietNam
 1000 view   10 triệu view (10M)  76,800 vnđ/1000 view  3,2 usd/1000 view
252 View Youtube Targeted   Youtube Views – TaiWan
Không rớt – Tốc độ tối đa 100k/ngày
 ⭐Thời gian bắt đầu: Tức thì hoặc 0-12H
⭐Tốc độ: Tối đa 100K / ngày
⭐Bảo hành vĩnh viễn
⭐Giữ trong tối đa 5 phút
⭐Nguồn view TaiWan
1000 view   10 triệu view (10M)  140,000 vnđ/1000 view  5,833 usd/1000 view
253 View Youtube Targeted   Youtube Views – HongKong
Không rớt – Tốc độ tối đa 100k/ngày
 ⭐Thời gian bắt đầu: Tức thì hoặc 0-12H
⭐Tốc độ: Tối đa 100K / ngày
⭐Bảo hành vĩnh viễn
⭐Giữ trong tối đa 5 phút
⭐Nguồn view HongKong
 1000 view   10 triệu view (10M)  140,000 vnđ/1000 view  5,833 usd/1000 view
254 View Youtube Targeted Youtube Views – Germany – Không rớt – Tốc độ tối đa 100k/ngày  ⭐Thời gian bắt đầu: Tức thì hoặc 0-12H
⭐Tốc độ: Tối đa 100K / ngày
⭐Bảo hành vĩnh viễn
⭐Giữ trong tối đa 5 phút
⭐Nguồn view Germany
 1000 view   10 triệu view (10M)  140,000 vnđ/1000 view  5,833 usd/1000 view
255 View Youtube Targeted Youtube Views – France
Không rớt – Tốc độ tối đa 100k/ngày
 ⭐Thời gian bắt đầu: Tức thì hoặc 0-12H
⭐Tốc độ: Tối đa 100K / ngày
⭐Bảo hành vĩnh viễn
⭐Giữ trong tối đa 5 phút
⭐Nguồn view France
 1000 view   10 triệu view (10M)  140,000 vnđ/1000 view  5,833 usd/1000 view
256 View Youtube Targeted Youtube Views – China
Không rớt – Tốc độ tối đa 400k/ngày
⭐Thời gian bắt đầu: Tức thì hoặc 0-12H
⭐Tốc độ: Tối đa 400K / ngày
⭐Bảo hành vĩnh viễn
⭐Nguồn view China
 1000 view   10 triệu view (10M)  105,600 vnđ/1000 view  4,4 usd/1000 view
257 View Youtube Targeted Youtube Views – Canada
Không rớt – Tốc độ tối đa 100k/ngày
 ⭐Thời gian bắt đầu: Tức thì hoặc 0-12H
⭐Tốc độ: Tối đa 100K / ngày
⭐Bảo hành vĩnh viễn
⭐Giữ trong tối đa 5 phút
⭐Nguồn view Canada
 1000 view   10 triệu view (10M)  140,000 vnđ/1000 view  5,833 usd/1000 view
258 View Youtube Targeted Youtube Views – Australia
Không rớt – Tốc độ tối đa 100k/ngày
 ⭐Thời gian bắt đầu: Tức thì hoặc 0-12H
⭐Tốc độ: Tối đa 100K / ngày
⭐Bảo hành vĩnh viễn
⭐Giữ trong tối đa 5 phút
⭐Nguồn view Australia
 1000 view   10 triệu view (10M)  140,000 vnđ/1000 view  5,833 usd/1000 view
259 View Youtube Targeted   Youtube Views – Malaysia
Không rớt – Tốc độ tối đa 100k/ngày
 ⭐Thời gian bắt đầu: Tức thì hoặc 0-12H
⭐Tốc độ: Tối đa 100K / ngày
⭐Bảo hành vĩnh viễn
⭐Giữ trong tối đa 5 phút
⭐Nguồn view Malaysia
 1000 view   10 triệu view (10M)  140,000 vnđ/1000 view  5,833 usd/1000 view
260 View Youtube Targeted   Youtube Views – Italya
Không rớt – Tốc độ tối đa 100k/ngày
 ⭐Thời gian bắt đầu: Tức thì hoặc 0-12H
⭐Tốc độ: Tối đa 100K / ngày
⭐Bảo hành vĩnh viễn
⭐Giữ trong tối đa 5 phút
⭐Nguồn view Italya
 1000 view   10 triệu view (10M)  140,000 vnđ/1000 view  5,833 usd/1000 view
261 View Youtube Targeted   Youtube Views – India
Không rớt – Tốc độ tối đa 100k/ngày
 ⭐Thời gian bắt đầu: Tức thì hoặc 0-12H
⭐Tốc độ: Tối đa 100K / ngày
⭐Bảo hành vĩnh viễn
⭐Giữ trong tối đa 5 phút
⭐Nguồn view India
 1000 view   10 triệu view (10M)  140,000 vnđ/1000 view  5,833 usd/1000 view
262 View Youtube Targeted   Youtube Views – Hungary
Không rớt – Tốc độ tối đa 100k/ngày
 ⭐Thời gian bắt đầu: Tức thì hoặc 0-12H
⭐Tốc độ: Tối đa 100K / ngày
⭐Bảo hành vĩnh viễn
⭐Giữ trong tối đa 5 phút
⭐Nguồn view Hungary
 1000 view   10 triệu view (10M)  140,000 vnđ/1000 view  5,833 usd/1000 view
263 View Youtube Targeted   Youtube Views – Philippines
Không rớt – Tốc độ tối đa 100k/ngày
 ⭐Thời gian bắt đầu: Tức thì hoặc 0-12H
⭐Tốc độ: Tối đa 100K / ngày
⭐Bảo hành vĩnh viễn
⭐Giữ trong tối đa 5 phút
⭐Nguồn view Philippines
 1000 view   10 triệu view (10M)  140,000 vnđ/1000 view  5,833 usd/1000 view
264 View Youtube Targeted   Youtube Views – North Korea
Không rớt – Tốc độ tối đa 400k/ngày
⭐Thời gian bắt đầu: Tức thì hoặc 0-12H
⭐Tốc độ: Tối đa 400K / ngày
⭐Bảo hành vĩnh viễn
⭐Nguồn view North Korea
 1000 view   10 triệu view (10M)  105,600 vnđ/1000 view  4,4 usd/1000 view

GÓI DỊCH VỤ TĂNG SUB YOUTUBE

ID Sevice categories
(Loại dịch vụ)
Service name
(Tên dịch vụ)
Description
(Mô tả)
Số lượng
tối thiểu
Số lượng
tối đa
  Đơn giá
VND (1000 view) 
Price
USD (1000 view)
286 Youtube sub Youtube Subscribers [ NGƯỜI DÙNG THẬT – Kiếm tiền – 1H – 50/Ngày] [ỔN ĐỊNH] ⭐Thời gian bắt đầu: Tức thì – 6 giờ
⭐Tốc độ: 50 / ngày
⭐Bảo hành 30 ngày
⭐Tối đa chỉ đạt 1500 Subscribers mỗi kênh
⭐Người dùng thực, Subscribers không rớt và rất ổn định
⚠️Liên kết nhập: https://www.youtube.com/channel/UCQZfy1ck4wbq0QWtDt8Zbkg
⚠️Nhớ kênh phải trên 0 người đăng ký, nếu không không thể tăng nó lên, nhấn 1 đăng ký trước khi đặt hàng của bạn !! Nếu không, nó sẽ không thêm vào.
10 sub 1500 sub 1,296,000 vnđ/1000 sub 54,0 USD/1000 sub
407 Youtube sub Youtube Subscribers S2 [ NGƯỜI DÙNG THẬT – Kiếm tiền – 24H – 10/Ngày] [ỔN ĐỊNH] ⭐Thời gian bắt đầu xử lý: Tức thì – 24 giờ
⭐Tốc độ: 10 / ngày ⭐Bảo hành 30 ngày
⭐Tối đa chỉ đạt 2000 Subscribers mỗi kênh
⭐Người dùng thực, Subscribers không rớt và rất ổn định
⚠️Liên kết nhập: https://www.youtube.com/channel/UCQZfy1ck4wbq0QWtDt8Zbkg
⚠️Nhớ kênh phải trên 0 người đăng ký, nếu không không thể tăng kênh, hãy nhấn 1 người đăng ký trước khi đặt hàng !! Nếu không, nó sẽ không thêm vào. Yêu cầu phải mở hiện thị số người đăng ký trước khi đặt lệnh.
⚠️ Các trường hợp không mở hiện thị số người đăng ký chúng tôi sẽ không giải quyết.
10 sub 2000 sub 1,350,000 vnđ/1000 sub 56,25 USD/1000 sub
408 Youtube sub Youtube Subscribers [Max 2.5K] [BH 365 Ngày] [10 – 20/ Ngày] [TỪ QUẢNG CÁO] ⭐0-6H Giờ bắt đầu
⭐100-300 / Ngày
⭐ Người đăng ký thực tế & đang hoạt động.
⭐ Tốc độ 10 -20 / Ngày
⭐ Bảo hành 365 ngày
⚠️Liên kết nhập: https://www.youtube.com/channel/UCQZfy1ck4wbq0QWtDt8Zbkg
⚠️Nhớ kênh phải trên 0 người đăng ký, nếu không không thể tăng kênh, hãy nhấn 1 người đăng ký trước khi đặt hàng !! Nếu không, nó sẽ không thêm vào. Yêu cầu phải mở hiện thị số người đăng ký trước khi đặt lệnh.
⚠️ Các trường hợp không mở hiện thị số người đăng ký chúng tôi sẽ không giải quyết.
10 sub 2500 sub 2,400,000 vnđ/1000 sub 100 USD/1000 sub

GÓI DỊCH VỤ TĂNG LIKE YOUTUBE

ID Sevice categories
(Loại dịch vụ)
Service name
(Tên dịch vụ)
Description
(Mô tả)
Số lượng
tối thiểu
Số lượng
tối đa
  Đơn giá
VND (1000 view) 
Price
USD (1000 view)
127 Youtube Likes Youtube Like Thật 100% [Min:50 – Max 200]
[NGAY LẬP TỨC] [SUPER-CHẤT]
> Thời gian bắt đầu: Tối đa 12 giờ
> Tốc độ: 1K like/ngày
> Bảo hành: KHÔNG
> Không nạp lại / Không hoàn tiền
> Video trên Youtube có ít nhất 1 lượt thích.Có thể bị tụt 0 – 30% số likes sau khi hoàn thành (thường được chạy thừa 10 – 15% số lượng likes đã đặt)
 50 Like  50000 Like 600,00 vnđ/1000 like 25 USD/1000 like
365 Youtube Likes Youtube USA Likes [Bào hành: 30 Ngày] [Tốc độ: 200/Ngày] ⭐Thời gian bắt đầu: Tức thì – 6 giờ
⭐Tốc độ: 200 lượt thích / ngày
⭐Bảo hành: 30 ngày
⭐Người dùng thực ở Hoa Kỳ
⭐Tối đa: 5K cho mỗi video,
100 Like 5000 Like 432,000 vnđ/1000 like 18,0 USD/1000 like
388 Youtube Likes Youtube Likes [BH: 30 Ngày] [Tối đa: 600K] [Bắt đầu: 0-6H] [Tốc độ: Nhanh] ⭐Thời gian bắt đầu: Tức thì – 6 giờ
⭐Tốc độ: 20K / ngày
⭐Tốc độ: Nhanh
⭐Tối đa: 600K
⭐Bảo hành: 30 ngày
50 like 600000 like 508,800 vnđ/1000 like 21,2 USD/1000 like
389 Youtube Likes Youtube RUSSIAN Likes [BH: 30 Ngày] [Tối đa: 50K] [Bắt đầu: 0-6H] ⭐Thời gian bắt đầu: Tức thì – 6 giờ
⭐Tốc độ: 30 / ngày
⭐Bảo hành: 30 ngày
⭐Người dùng thực ở Nga
⭐Tỷ lệ 30-50 mỗi ngày
20 like 50000 like 547,200 vnđ/1000 like 22,8 USD/1000 like

GÓI DỊCH VỤ TĂNG DISLIKE YOUTUBE

ID Sevice categories
(Loại dịch vụ)
Service name
(Tên dịch vụ)
Description
(Mô tả)
Số lượng
tối thiểu
Số lượng
tối đa
  Đơn giá
VND (1000 view) 
Price
USD (1000 view)
130 Youtube Dislike Youtube DisLikes
– Tối đa 5M
– Bắt đầu ngay lập tức
– Bảo hành 30 ngày
⭐Thời gian bắt đầu: 0-6H
⭐Tối đa 20k
⭐Tốc độ: 20k / ngày
⭐ Bảo hành 30 ngày
100 dislike 20000  dislike 691,200 vnđ/1000 dislike 28,5 USD/1000 dislike
307 Youtube Dislike Youtube DisLikes [Toàn cầu] [700K] [0-1H – Chạy ngay – BH30] ⭐Bắt đầu: 0-1H
⭐Tối đa lên đến 50K
⭐Youtube Video phải có Ít nhất 1 lần DisLike
⭐Lên tới tốc độ 200-500 ngày
⭐Gợi ý: Tối thiểu 3k mỗi lần
⭐Bảo hành 30 ngày
⭐ Tỷ lệ giảm: 0-5%
⭐ Tỷ lệ hoàn thành: 95% -100%
50 dislike 1000000 dislike 1,320,000 vnđ/1000 dislike 55,0 USD/1000 dislike
415  Youtube Dislike Lượt không thích trên Youtube [THẬT – NHANH NHẤT – Tối đa 200K – 2K / Ngày – BH 30 Ngày] [NEW] ⭐Chất lượng tốt nhất : Lượt Không thích thực sự
⭐Tối đa lên đến 200K (Lưu lượng nhanh, 2K mỗi ngày)
⭐Youtube Video với ít nhất 1 lần không thích
⭐Lên tốc độ ngày nhanh nhất
⭐Gợi ý: Tối thiểu 50k mỗi lần
⭐Bảo hành 30 ngày
⭐ Tỷ lệ giảm: 0-15%
⭐ Tỷ lệ hoàn thành: 95% -100%
100 dislike  200000 dislike 1,159,920 vnđ/1000 dislike 48,33 USD/1000 dislike
416 Youtube Dislike Số lượt không thích trên Youtube [CHÂU ÂU – 200 + / Ngày – BH 30 Ngày] ⭐Không thích thực sự ở Châu Âu
⭐Bắt đầu: Tức thì hoặc 0-6H
⭐Tối đa lên đến 100K – Tốc độ 100-200 ngày (Luồng tốt)
⭐Youtube Video có ít nhất 1 lần không thích
⭐Gợi ý: Min-10k mỗi lần
⭐Bảo hành 30 ngày
⭐ Tỷ lệ giảm: 10-25%
⭐ Tỷ lệ hoàn thành: 75% -100%
20 dislike 50000 dislike 880,800 vnđ/1000 dislike 36,7 USD/1000 dislike

GÓI DỊCH VỤ SHARE VIDEO YOUTUBE

ID  Sevice categories
(Loại dịch vụ)
 Service name
(Tên dịch vụ)
 Description
(Mô tả)
 Số lượng
tối thiểu
 Số lượng
tối đa
   Đơn giá
VND (1000 view) 
 Price
USD (1000 view)
194  Youtube Shares Chia sẻ trên Youtube [Toàn cầu]
[Kết hợp Chia sẻ trên mạng xã hội]
⭐Mạng xã hội: Facebook, Twitter, Reddit, Pinterest, VK, Blogger và nhiều hơn nữa!
⭐Tối đa 200 nghìn
⭐Tốc độ 100-300 / Ngày
⭐Đề xuất: Tối thiểu-2k mỗi lần
⭐Bảo hành 30 ngày
1000 lượt share 250000 lượt share 500,160 vnđ/1000 view 20,84 vnđ/1000 view
195  Youtube Shares Chia sẻ trên Youtube [USA]
[Kết hợp Chia sẻ trên mạng xã hội]
⭐Mạng xã hội: Facebook, Twitter, Reddit, Pinterest, VK, Blogger và nhiều hơn nữa!
⭐Tối đa 200 nghìn
⭐Tốc độ 100-300 / Ngày
⭐Đề xuất: Tối thiểu-2k mỗi lần
⭐Bảo hành 30 ngày
 100 lượt share 200000 lượt share 2880,000 vnđ/1000 view 12,0 USD/1000 view
265  Youtube Shares Chia sẻ trên Youtube [Hàn Quốc]
[Kết hợp chia sẻ trên mạng xã hội] 
⭐Mạng xã hội: Facebook, Twitter, Reddit, Pinterest, VK, Blogger và nhiều hơn nữa!
⭐Tối đa 200 nghìn
⭐Tốc độ 100-300 / Ngày
⭐Đề xuất: Tối thiểu-2k mỗi lần
⭐Bảo hành 30 ngày
50 lượt share 200000 lượt share 500,160 vnđ/1000 view 20,84 vnđ/1000 view
267  Youtube Shares Chia sẻ trên Youtube [Indonesia]
[Kết hợp chia sẻ trên mạng xã hội] 
⭐Mạng xã hội: Facebook, Twitter, Reddit, Pinterest, VK, Blogger và nhiều hơn nữa!
⭐Tối đa 200 nghìn
⭐Tốc độ 100-300 / Ngày
⭐Đề xuất: Tối thiểu-2k mỗi lần
⭐Bảo hành 30 ngày
 50 lượt share 200000 lượt share 500,160 vnđ/1000 view 12,0 USD/1000 view
268  Youtube Shares Chia sẻ trên Youtube [UK]
[Kết hợp chia sẻ trên mạng xã hội] 
⭐Mạng xã hội: Facebook, Twitter, Reddit, Pinterest, VK, Blogger và nhiều hơn nữa!
⭐Tối đa 200 nghìn
⭐Tốc độ 100-300 / Ngày
⭐Đề xuất: Tối thiểu-2k mỗi lần
⭐Bảo hành 30 ngày
 50 lượt share  200000 lượt share  500,160 vnđ/1000 view 12,0 USD/1000 view
198  Youtube Shares Social  Chia sẻ trên mạng xã hội YouTube từ Facebook > WorldWide Social Shares from Facebook
> SEO Unique & Natural cho Video của bạn
> Trợ giúp lên hạng Top
> An toàn để sử dụng! KHÔNG SPAM / BOTS
> Bảo hành lâu dài
> Hơn 300 lượt chia sẻ mỗi ngày
> URL video đầy đủ
> YouTube Analytics sẽ được cập nhật sau 48-72 giờ với kết quả chia sẻ của bạn
10 lượt share 10000 lượt share 120,000 vnđ/1000 view  5.0 USD/1000 view
199   Youtube Shares Social   Chia sẻ trên mạng xã hội YouTube từ Twitter > WorldWide Social Shares from Twitter
> SEO Unique & Natural cho Video của bạn
> Trợ giúp lên hạng Top
> An toàn để sử dụng! KHÔNG SPAM / BOTS
> Bảo hành lâu dài
> Hơn 300 lượt chia sẻ mỗi ngày
> URL video đầy đủ
> YouTube Analytics sẽ được cập nhật sau 48-72 giờ với kết quả chia sẻ của bạn
10 lượt share 10000 lượt share 120,000 vnđ/1000 view 5.0 USD/1000 view
200   Youtube Shares Social   Chia sẻ trên mạng xã hội YouTube từ Reddit > WorldWide Social Shares from Reddit
> SEO Unique & Natural cho Video của bạn
> Trợ giúp lên hạng Top
> An toàn để sử dụng! KHÔNG SPAM / BOTS
> Bảo hành lâu dài
> Hơn 300 lượt chia sẻ mỗi ngày
> URL video đầy đủ
> YouTube Analytics sẽ được cập nhật sau 48-72 giờ với kết quả chia sẻ của bạn
10 lượt share 10000 lượt share 120,000vnđ/1000 view 5.0 USD/1000 view
201   Youtube Shares Social   Chia sẻ trên mạng xã hội YouTube từ Pinterest > WorldWide Social Shares from Pinterest
> SEO Unique & Natural cho Video của bạn
> Trợ giúp lên hạng Top
> An toàn để sử dụng! KHÔNG SPAM / BOTS
> Bảo hành lâu dài
> Hơn 300 lượt chia sẻ mỗi ngày
> URL video đầy đủ
> YouTube Analytics sẽ được cập nhật sau 48-72 giờ với kết quả chia sẻ của bạn
10 lượt share 10000 lượt share  120,000 vnđ/1000 view 5.0 USD/1000 view
202   Youtube Shares Social  Chia sẻ trên mạng xã hội YouTube từ Linkedin > WorldWide Social Shares from Linkedin
> SEO Unique & Natural cho Video của bạn
> Trợ giúp lên hạng Top
> An toàn để sử dụng! KHÔNG SPAM / BOTS
> Bảo hành lâu dài
> Hơn 300 lượt chia sẻ mỗi ngày
> URL video đầy đủ
> YouTube Analytics sẽ được cập nhật sau 48-72 giờ với kết quả chia sẻ của bạn
10 lượt share 10000 lượt share  120,000 vnđ/1000 view 5.0 USD/1000 view
203   Youtube Shares Social  Chia sẻ trên mạng xã hội YouTube từ Blogger > WorldWide Social Shares from Blogger
> SEO Unique & Natural cho Video của bạn
> Trợ giúp lên hạng Top
> An toàn để sử dụng! KHÔNG SPAM / BOTS
> Bảo hành lâu dài
> Hơn 300 lượt chia sẻ mỗi ngày
> URL video đầy đủ
> YouTube Analytics sẽ được cập nhật sau 48-72 giờ với kết quả chia sẻ của bạn
10 lượt share 10000 lượt share  120,000 vnđ/1000 view 5.0 USD/1000 view

GÓI DỊCH VỤ COMMENT YOUTUBE

ID  Sevice categories
(Loại dịch vụ)
 Service name
(Tên dịch vụ)
 Description
(Mô tả)
 Số lượng
tối thiểu
 Số lượng
tối đa
Đơn giá
VND (1000 view)
Price
USD (1000 view)
131 Youtube Comment  Youtube Comment – Start Time: Instant
– Thời gian chạy: 6 hour
– Bắt đầu trong vòng 6h, đạt 50 comment ngày
 10 cmt  500 cmt 5,040,000 vnđ/1k cmt  210 USD/ 1k cmt
157 Youtube Comment  Youtube Comment Việt Nam – Start Time: Instant
– Thời gian chạy: 6 hour
– Bắt đầu trong vòng 6h, đạt 50 comment ngày
 10 cmt  100 cmt 8,400,000 vnđ/1k cmt  350 USD/1k cmt

GÓI DỊCH VỤ TĂNG GIỜ XEM YOUTUBE

ID  Sevice categories
(Loại dịch vụ)
 Service name
(Tên dịch vụ)
 Description
(Mô tả)
 Số lượng
tối thiểu
 Số lượng
tối đa
Đơn giá
VND (1000 view)
Price
USD (1000 view)
132 Youtube Watchtime Thời gian xem trên Youtube 4000H – Nhập video 1H + / NHANH 1KH / Ngày – BH30 ⚡️ Thời gian bắt đầu: 1 đến 12 giờ
⚡️ Bạn sẽ nhận được 4kh thời gian xem trong 10 ngày
⚡️ Tốc độ: 500-1000H / Ngày ⚡️ Bảo hành 30 ngày
⚡️ Hãy sử dụng video có độ dài 1 giờ trở lên để đặt hàng
⚡️ Sau ngày hoàn thành đơn hàng, vui lòng đợi trong 4 – 6 ngày để Nhận cập nhật dữ liệu trên tab Kiếm tiền.
⚡️ Để kiểm tra trạng thái đơn hàng luôn kiểm tra Phân tích STUDIO của YOUTUBE.
LƯU Ý:
– Trong khi sử dụng lượt xem của chúng tôi, vui lòng không đồng thời sử dụng lượt xem từ bên thứ ba và nếu video đang nhận được lượt xem không phải trả tiền, bạn sẽ không có đủ thời gian xem. Chúng tôi không chịu trách nhiệm trong những trường hợp này
– Tốt hơn hết hãy sử dụng video mới và không có lượt xem tự nhiên để chạy thời gian xem.
500 giờ xem 4000 giờ xem 1,008,000 vnđ/1000h xem  42,0 USD/ 1000h xem
175  COMBO Youtube Gói combo có 4000K giờ 1000 sub + 10K view > Thời gian bắt đầu: 3 – 12 giờ
> Kết thúc: 45 ngày
> Video phải dài hơn 120 phút.
> Sau ngày hoàn thành đơn hàng, vui lòng đợi trong 4 – 6 ngày để Nhận cập nhật dữ liệu trên tab Kiếm tiền.
> Để kiểm tra trạng thái đơn hàng luôn kiểm tra Phân tích STUDIO của YOUTUBE
 1 combo  1 combo 4,608,000 vnđ/combo 192 USD/ Combo
341 Youtube Whatchtime Thời gian xem trên Youtube [GÓI 4000H] [VIDEO 10 PHÚT TRỞ LÊN] [200H / Ngày] ✓ Bắt đầu sau 3 giờ
✓ Tốc độ ~ 200 / Ngày
✓ Video tối thiểu 10 phút
✓ Bảo hành 30 ngày
500 giờ xem 4000 giờ xem 1,620,000 vnđ/1000 giờ xem 67,5 USD/ 1000h xem

GÓI VIEW YOUTUBE [DISCOVERY ADS – TARGETED]

ID  Sevice categories
(Loại dịch vụ)
 Service name
(Tên dịch vụ)
 Description
(Mô tả)
 Số lượng
tối thiểu
 Số lượng
tối đa
Đơn giá
VND (1000 view)
Price
USD (1000 view)
322 Youtube View [Discovery ADS – Targeteb] Youtube Views [VIETNAM Discovery ADS]
[Max 10M] [24H – 1M/Ngày]
⭐Thời gian bắt đầu: 0-24 giờ (Cần thời gian để được Youtube phê duyệt)
⭐Tốc độ: 1M / Ngày
⭐Địa điểm: Việt Nam
⭐Đảm bảo không rớt
 40,000 view  10,000,000 view 187,200 vnđ/1k view  7,8 USD/ 1k view
377  Youtube View [Discovery ADS – Targeteb]   Youtube Views [USA Discovery ADS]
[Max 10M] [24H – 1M/Ngày]
⭐Thời gian bắt đầu: 0-24 giờ (Cần thời gian để được Youtube phê duyệt)
⭐Tốc độ: 1M / Ngày
⭐Địa điểm: USA
⭐Đảm bảo không rớt
 40,000 view  10,000,000 view   223,200 vnđ/ 1k view  9,3 USD/ 1k view 
378  Youtube View [Discovery ADS – Targeteb]   Youtube Views [UK Discovery ADS]
[Max 10M] [24H – 1M/Ngày]
⭐Thời gian bắt đầu: 0-24 giờ (Cần thời gian để được Youtube phê duyệt)
⭐Tốc độ: 1M / Ngày
⭐Địa điểm: PHÁP
⭐Đảm bảo không rớt
 40,000 view  10,000,000 view  201,600 vnđ/1k view  8,4 USD/ 1k view 
379  Youtube View [Discovery ADS – Targeteb]   Youtube Views [PHÁP Discovery ADS]
[Max 10M] [24H – 1M/Ngày]
⭐Thời gian bắt đầu: 0-24 giờ (Cần thời gian để được Youtube phê duyệt)
⭐Tốc độ: 1M / Ngày
⭐Địa điểm: PHÁP
⭐Đảm bảo không rớt
 40,000 view  10,000,000 view   201,600 vnđ/1k view 8,4 USD/ 1k view 
380  Youtube View [Discovery ADS – Targeteb]   Youtube Views [AUSTRALIA Discovery ADS]
[Max 10M] [24H – 1M/Ngày]
⭐Thời gian bắt đầu: 0-24 giờ (Cần thời gian để được Youtube phê duyệt)
⭐Tốc độ: 1M / Ngày
⭐Địa điểm: AUSTRALIA
⭐Đảm bảo không rớt
 40,000 view  10,000,000 view   201,600 vnđ/1k view 8,4 USD/ 1k view 
381 Youtube View [Discovery ADS – Targeteb]   Youtube Views [ĐỨC Discovery ADS]
[Max 10M] [24H – 1M/Ngày]
⭐Thời gian bắt đầu: 0-24 giờ (Cần thời gian để được Youtube phê duyệt)
⭐Tốc độ: 1M / Ngày
⭐Địa điểm: NƯỚC ĐỨC
⭐Đảm bảo không rớt
 40,000 view  10,000,000 view   201,600 vnđ/1k view  8,4 USD/ 1k view
382 Youtube View [Discovery ADS – Targeteb]   Youtube Views [HONG KONG Discovery ADS]
[Max 10M] [24H – 1M/Ngày]
⭐Thời gian bắt đầu: 0-24 giờ (Cần thời gian để được Youtube phê duyệt)
⭐Tốc độ: 1M / Ngày
⭐Địa điểm: HONG KONG
⭐Đảm bảo không rớt
 40,000 view  10,000,000 view 187,200 vnđ/1k view    7,8 USD/ 1k view
383 Youtube View [Discovery ADS – Targeteb]   Youtube Views [TRUNG QUỐC Discovery ADS]
[Max 10M] [24H – 1M/Ngày]
⭐Thời gian bắt đầu: 0-24 giờ (Cần thời gian để được Youtube phê duyệt)
⭐Tốc độ: 1M / Ngày
⭐Địa điểm: TRUNG QUỐC
⭐Đảm bảo không rớt
 40,000 view  10,000,000 view 187,200 vnđ/1k view    7,8 USD/ 1k view 
384 Youtube View [Discovery ADS – Targeteb]   Youtube Views [NHẬT BẢN Discovery ADS]
[Max 10M] [24H – 1M/Ngày]
⭐Thời gian bắt đầu: 0-24 giờ (Cần thời gian để được Youtube phê duyệt)
⭐Tốc độ: 1M / Ngày
⭐Địa điểm: NHẬT BẢN
⭐Đảm bảo không rớt
 40,000 view  10,000,000 view 187,200 vnđ/1k view    7,8 USD/ 1k view 
385 Youtube View [Discovery ADS – Targeteb]   Youtube Views [HÀN QUỐC Discovery ADS]
[Max 10M] [24H – 1M/Ngày]
⭐Thời gian bắt đầu: 0-24 giờ (Cần thời gian để được Youtube phê duyệt)
⭐Tốc độ: 1M / Ngày
⭐Địa điểm: HÀN QUỐC
⭐Đảm bảo không rớt
 40,000 view  10,000,000 view 187,200 vnđ/1k view    7,8 USD/ 1k view 
386 Youtube View [Discovery ADS – Targeteb]   Youtube Views [MALAYSIA Discovery ADS]
[Max 10M] [24H – 1M/Ngày]
⭐Thời gian bắt đầu: 0-24 giờ (Cần thời gian để được Youtube phê duyệt)
⭐Tốc độ: 1M / Ngày
⭐Địa điểm: MALAYSIA
⭐Đảm bảo không rớt
 40,000 view  10,000,000 view 187,200 vnđ/1k view    7,8 USD/ 1k view 
387 Youtube View [Discovery ADS – Targeteb]   Youtube Views [THAILAND Discovery ADS]
[Max 10M] [24H – 1M/Ngày]
⭐Thời gian bắt đầu: 0-24 giờ (Cần thời gian để được Youtube phê duyệt)
⭐Tốc độ: 1M / Ngày
⭐Địa điểm: THAILAND
⭐Đảm bảo không rớt
 40,000 view  10,000,000 view  187,200 vnđ/1k view   7,8 USD/ 1k view 

GÓI COMBO YOUTUBE

ID  Sevice categories
(Loại dịch vụ)
 Service name
(Tên dịch vụ)
 Description
(Mô tả)
 Số lượng
tối thiểu
 Số lượng
tối đa
Đơn giá
VND (1000 view)
Price
USD (1000 view)
331 COMBO YOUTUBE Youtube [20K lượt xem 200 lượt thích 20 lượt bình luận 100 lượt đăng ký] ⚡️ Thời gian bắt đầu: 0-6 giờ
⚡️ Trong gói này, bạn sẽ nhận được: 20K lượt xem 200 lượt thích 20 lượt bình luận 100 lượt đăng ký
⭐ Bảo hành vĩnh viễn
 1 Combo 1 Combo 2,400,000 vnđ/1 Combo  100,0 USD/ 1 Combo
332 COMBO YOUTUBE Youtube [30K lượt xem 300 lượt thích 30 lượt bình luận 300 lượt đăng ký] ⚡️ Thời gian bắt đầu: 0-6 giờ
⚡️ Trong gói này, bạn sẽ nhận được: 30K lượt xem 300 lượt thích 30 lượt bình luận 300 lượt đăng ký
⭐ Bảo hành vĩnh viễn
1 Combo 1 Combo 3,300,000 vnđ/1 Combo 138,0 USD/ 1 Combo
333 COMBO YOUTUBE Youtube [40K lượt xem 400 lượt thích 40 lượt bình luận 400 lượt đăng ký] ⚡️ Thời gian bắt đầu: 0-6 giờ
⚡️ Trong gói này, bạn sẽ nhận được: 40K lượt xem 400 lượt thích 40 lượt bình luận 400 lượt đăng ký
⭐ Bảo hành vĩnh viễn
1 Combo 1 Combo  4,000,800 vnđ/1 Combo  167,0 USD/ 1 Combo
334 COMBO YOUTUBE Youtube [50K lượt xem 500 lượt thích 50 lượt bình luận 500 lượt đăng ký] ⚡️ Thời gian bắt đầu: 0-6 giờ
⚡️ Trong gói này, bạn sẽ nhận được: 50K lượt xem 500 lượt thích 50 lượt bình luận 500 lượt đăng ký
⭐ Bảo hành vĩnh viễn
1 Combo 1 Combo 5,000,160 vnđ/1 Combo  208,0 USD/ 1 Combo