Hướng dẫn đăng ký tài khoản CPM-VIEW

Hướng dn đăng ký tài khon dch v CPM-VIEW gm 5 Bước như sau:

Bước 1: Truy cập vào trang web theo hai đường dẫn sau “https://vn.cpm-view.net cho phiên bản tiếng việt hoặc “https://cpm-view.net” phiên bản dành cho quốc tế.

Bước 2: Sau khi truy cập được vào website bạn click vào mục “Đăng ký” hoặc truy cập vào link trên đây “https://app.cpm-view.net/register

trang web tăng view youtube 2020

Bước 3: Sau khi giao diện đăng ký dịch vụ CPM-VIEW hiện ra bạn vui lòng nhập vào các trường sau:

  • Username hay tên đăng nhập
  • Gmail, email bạn đăng ký tài khoản
  • Nhập mật khẩu đăng nhập
  • Nhập lại mật khẩu đăng nhập
  • Khai báo tài khoản Skype nếu có.

Sau khi bạn đã điền vào hết các trường, bạn tiến hành click vào nút “SEND” hoặc ấn phím ENTER.

Form đăng ký dịch vụ tăng view youtube

Bước 4: Sau khi đăng ký thành công bạn tiếp tục vào tài khoản Gmail mà bạn sử dụng đăng ký trước đó để xác nhận tài khoản đã đăng ký với CPM-VIEW thông qua tin nhắn Email. Bằng cách bạn click vào vùng màu đỏ có dòng chữ “Click here to confim your registration”.

email xác nhận tài khoản CPM-view

Bước 5: Sau khi đã nhận tài khoản CPM-VIEW qua email thành công, bạn tiến hành đăng vào vào tài khoản tại mục Đăng nhập hay Sign in hoặc bạn truy cập trực tiếp link tại đây https://app.cpm-view.net/sign-in“.

giao diên đăng nhập thành công

Chúc các bạn thực hiện đăng ký thành công!

Các thắt mắc trong việc dăng ký dịch vụ CPM-VIEW bạn có thể gửi thông tin phản hồi nhanh tại: