BẢNG GIÁ DỊCH VỤ FACEBOOK

Giá các gói dịch vụ tăng like – tăng follow cho fanpage và bài viết trên facebook

GIÁ LIKE FANPAGE FACEBOOK

ID Sevice categories
(Loại dịch vụ)
Service name
(Tên dịch vụ)
Description
(Mô tả)
Số lượng
tối thiểu
Số lượng
tối đa
  Đơn giá
VND (1000 lượt) 
Price
USD (1000 lượt)
133 Facebook Page Likes Số lượt thích trang Facebook [20K] [KHÔNG HOÀN LIKE RỚT] [GIẢM 5%] [1H – 20K / ngày] > Thời gian bắt đầu: Tức thì – 1 giờ
> Tốc độ: 1K / ngày
> Thông số kỹ thuật: Nhanh
> KHÔNG HOÀN LIKE RỚT, KHÔNG HOÀN TIỀN, KHÔNG BẢO HÀNH
100 (số lượng order ít nhất) 20000 (số lượng order nhiều nhất) 240,000 vnđ/1k Page Likes  10 usd/1k Page Likes
134 Facebook Page Likes Số lượt thích trang Facebook [200 nghìn] [BH180] [8H – 2 nghìn / ngày] > Thời gian bắt đầu: Tức thì – 1 giờ
> Tốc độ: 2 nghìn / ngày
> Thông số kỹ thuật: Nhanh
> Bảo hành 180 ngày
100 (số lượng order ít nhất) 500 (số lượng order nhiều nhất) 384,000 vnđ/1k Page Likes 16 usd/1k Page Likes
135 Facebook Page Likes Số lượt thích trang Facebook [50K] [BH 30] [1H – 1K / ngày] > Thời gian bắt đầu: Tức thì – 1 giờ
> Tốc độ: 1K / ngày
> Thông số kỹ thuật: Nhanh
> Bảo hành 30 ngày
50 (số lượng order ít nhất) 50000(số lượng order nhiều nhất) 480,000 vnđ/1k Page Likes 20 usd/1k Page Likes
136 Facebook Page Likes Facebook Page Likes [1001-2000] Bắt đầu phân phối trong 1 giờ, đạt tới 5K/ngày 1001 (số lượng order ít nhất) 2000(số lượng order nhiều nhất) 475,200 vnđ/1k Page Likes 19.8 usd/1k Page Likes
137 Facebook Page Likes Facebook Page Likes [2001-10000] Bắt đầu phân phối trong 1 giờ, đạt tới 5K/ngày 2001 (số lượng order ít nhất) 10000 (số lượng order nhiều nhất) 432,000 vnđ/1k Page Likes 18 usd/1k Page Likes
216 Facebook Page Likes  

Số lượt thích trang Facebook Việt Nam – Không BH – Min 200 – Max 500

> Thời gian bắt đầu: 0 – 8 tiếng
> Page mới lập dưới 30 ngày Tăng nhiều like trong time ngắt có thể bị die page. Mọi người nên mua 500 like “chạy Done” đợi vài giờ sau lại mua 1K like rồi tăng dần số lượng đảm bảo k bị die.
> Chúng tôi không bảo hành Số like sub tụt.
> Like là người dùng việt có tỉ lệ tụt nhẹ.
200 (số lượng order ít nhất) 500 (số lượng order nhiều nhất) 576,000 vnđ/1k Post Likes 24 usd/1k Post Likes
217 Facebook Page Likes Số lượt thích trang Facebook Việt Nam – Không BH – Min 500 – Max 1000 > Thời gian bắt đầu: 0 – 8 tiếng
> Page mới lập dưới 30 ngày Tăng nhiều like trong time ngắt có thể bị die page. Mọi người nên mua 500 like “chạy Done” đợi vài giờ sau lại mua 1K like rồi tăng dần số lượng đảm bảo k bị die.
> Chúng tôi không bảo hành Số like sub tụt.
> Like là người dùng việt có tỉ lệ tụt nhẹ.
501 (số lượng order ít nhất) 1000 (số lượng order nhiều nhất) 528,000 vnđ/1k Post Likes 22 usd/1k Post Likes
218 Facebook Page Likes Số lượt thích trang Facebook Việt Nam – Không BH – Min 1001 – Max 2000 > Thời gian bắt đầu: 0 – 8 tiếng
> Page mới lập dưới 30 ngày Tăng nhiều like trong time ngắt có thể bị die page. Mọi người nên mua 500 like “chạy Done” đợi vài giờ sau lại mua 1K like rồi tăng dần số lượng đảm bảo k bị die.
> Chúng tôi không bảo hành Số like sub tụt.
> Like là người dùng việt có tỉ lệ tụt nhẹ.
1001 (số lượng order ít nhất) 2000 (số lượng order nhiều nhất) 475,200 vnđ/1k Post Likes 19,8 usd/1k Post Likes
219 Facebook Page Likes Số lượt thích trang Facebook Việt Nam – Không BH – Min 2000 – Tối đa 10k > Thời gian bắt đầu: 0 – 8 tiếng
> Page mới lập dưới 30 ngày Tăng nhiều like trong time ngắt có thể bị die page. Mọi người nên mua 500 like “chạy Done” đợi vài giờ sau lại mua 1K like rồi tăng dần số lượng đảm bảo k bị die.
> Chúng tôi không bảo hành Số like sub tụt.
> Like là người dùng việt có tỉ lệ tụt nhẹ.
2001 (số lượng order ít nhất) 10000 (số lượng order nhiều nhất) 432,000 vnđ/1k Post Likes 18 usd/1k Post Likes
220

Facebook

page Likes

Facebook Page Likes [BH: 30 Ngày] [Tối đa: 50K] [Bắt đầu: 0-1H] [Tốc độ: 2K/Ngày] > Thời gian bắt đầu bắt đầu 0 – 1H
> Tốc độ 2K/Ngày
> Bảo hành 30 ngày
> Tối đa 50K
100( số lượng order ít nhất) 50000( số lượng order nhiều nhất) 144,000 vnđ/1k post Likes 6 usd/1k post Likes

Giá like bài viết Facebook

ID Sevice categories
(Loại dịch vụ)
Service name
(Tên dịch vụ)
Description
(Mô tả)
Số lượng
tối thiểu
Số lượng
tối đa
  Đơn giá
VND (1000 lượt) 
Price
USD (1000 lượt)
 138 Facebook Post Likes Số lượt thích bài đăng trên Facebook
– Toàn cầu
– Max 500 – Chạy ngay
⭐ Thời gian bắt đầu: Tức thì – 1 giờ
⭐ Tốc độ 500 / ngày
⭐ Không bảo hành, không hoàn like rớt.
20 (số lượng order ít nhất) 500 (số lượng order nhiều nhất) 76,800 vnđ/1k Post Likes 3,2 usd/1k Post Likes
139 Facebook Post Likes Số lượt thích bài đăng trên Facebook [10K] [1H – NGAY LẬP TỨC] ⭐ Thời gian bắt đầu: Tức thì – 1 giờ
⭐ Tốc độ 5K/ ngày
⭐ Không bảo hành, không hoàn like rớt
⭐ CHỈ DÀNH CHO BÀI ĐĂNG CỦA CÁC TRANG FACEBOOK.
50 (số lượng order ít nhất) 10000 (số lượng order nhiều nhất) 194,400 vnđ/1k Post Likes 8,1 usd/1k Post Likes
140 Facebook Post Likes Lượt thích bài đăng trên Facebook [10K] [NGAY LẬP TỨC – 2 nghìn / ngày] ⭐ Thời gian bắt đầu: Tức thì – 1 giờ
⭐ Tốc độ 1 – 2K/ ngày
⭐ Like cho bài viết.
⭐ Không hoàn like rớt, không bảo hành
100 (số lượng order ít nhất) 10000 (số lượng order nhiều nhất) 252,000 vnđ/1k Post Likes 10,5 usd/1k Post Likes
141 Facebook Post Likes Facebook Post Likes [Asia – Tối đa 80K – Chạy ngay] [MỚI] ⭐Hỗn hợp tài khoản thực
⭐Tốc độ nhanh
⭐Bắt đầu nhanh đến 1 giờ
⭐Tối đa 80 nghìn
⭐ Lượt thích bài đăng trên trang web
⭐ Nạp lại trong 30 ngày ⭐Nhập liên kết bài đăng tức là: https://www.facebook.com/username/xxxxx/291196394876995
50 (số lượng order ít nhất) 8000 (số lượng order ít nhất) 216,000 vnđ/1k Post Likes 9 usd/1k Post Likes
 224 Facebook Post Likes Số lượt thích bài đăng trên Facebook Việt Nam (Like) > Thời gian bắt đầu: 0 – 8 tiếng
> Một bài mua tối đa 10 lần
> Tối đa 50K like-like việt người dùng tỉ lệ tụt cực thấp.
> Đối với avatar-bìa click hẳn vào ảnh xong mới lấy link. sai ID sẽ báo k tìm thấy đối tượng
> Cài đặt để buff avatar-bìa: Cài đặt -> Bài viết công khai -> Ai có thể like avt, bìa -> Chọn mọi người: https://imgur.com/aMKxKvT
> Không bảo hành
50 (số lượng order ít nhất) 50k (số lượng order ít nhất) 192,000 vnđ/1k post like 8 usd/1k post like
225 Facebook Post Likes Số lượt thích bài đăng trên Facebook Việt Nam (Love) > Thời gian bắt đầu: 0 – 8 tiếng
> Một bài mua tối đa 10 lần
> Tối đa 50K like-like việt người dùng tỉ lệ tụt cực thấp.
> Đối với avatar-bìa click hẳn vào ảnh xong mới lấy link. sai ID sẽ báo k tìm thấy đối tượng
> Cài đặt để buff avatar-bìa: Cài đặt -> Bài viết công khai -> Ai có thể like avt, bìa -> Chọn mọi người: https://imgur.com/aMKxKvT
> Không bảo hành
50 (số lượng order ít nhất) 50k (số lượng order ít nhất)  336,000 vnđ/1k post like 14 usd/1k post like
226 Facebook Post Likes Số lượt thích bài đăng trên Facebook Việt Nam (wow) > Thời gian bắt đầu: 0 – 8 tiếng
> Một bài mua tối đa 10 lần
> Tối đa 50K like-like việt người dùng tỉ lệ tụt cực thấp.
> Đối với avatar-bìa click hẳn vào ảnh xong mới lấy link. sai ID sẽ báo k tìm thấy đối tượng
> Cài đặt để buff avatar-bìa: Cài đặt -> Bài viết công khai -> Ai có thể like avt, bìa -> Chọn mọi người: https://imgur.com/aMKxKvT
> Không bảo hành
50 (số lượng order ít nhất) 50k (số lượng order ít nhất) 336,000 vnđ/1k post like 14 usd/1k post like
227 Facebook Post Likes Số lượt thích bài đăng trên Facebook Việt Nam (haha) > Thời gian bắt đầu: 0 – 8 tiếng
> Một bài mua tối đa 10 lần
> Tối đa 50K like-like việt người dùng tỉ lệ tụt cực thấp.
> Đối với avatar-bìa click hẳn vào ảnh xong mới lấy link. sai ID sẽ báo k tìm thấy đối tượng
> Cài đặt để buff avatar-bìa: Cài đặt -> Bài viết công khai -> Ai có thể like avt, bìa -> Chọn mọi người: https://imgur.com/aMKxKvT
> Không bảo hành
50 (số lượng order ít nhất) 50k (số lượng order ít nhất)  336,000 vnđ/1k post like  14 usd/1k post like
228 Facebook Post Likes Số lượt thích bài đăng trên Facebook Việt Nam (sad) > Thời gian bắt đầu: 0 – 8 tiếng
> Một bài mua tối đa 10 lần
> Tối đa 50K like-like việt người dùng tỉ lệ tụt cực thấp.
> Đối với avatar-bìa click hẳn vào ảnh xong mới lấy link. sai ID sẽ báo k tìm thấy đối tượng
> Cài đặt để buff avatar-bìa: Cài đặt -> Bài viết công khai -> Ai có thể like avt, bìa -> Chọn mọi người: https://imgur.com/aMKxKvT
> Không bảo hành
50 (số lượng order ít nhất) 50k (số lượng order ít nhất)  336,000 vnđ/1k post like 14 usd/1k post like 
229 Facebook Post Likes Số lượt thích bài đăng trên Facebook Việt Nam (Angry) > Thời gian bắt đầu: 0 – 8 tiếng
> Một bài mua tối đa 10 lần
> Tối đa 50K like-like việt người dùng tỉ lệ tụt cực thấp.
> Đối với avatar-bìa click hẳn vào ảnh xong mới lấy link. sai ID sẽ báo k tìm thấy đối tượng
> Cài đặt để buff avatar-bìa: Cài đặt -> Bài viết công khai -> Ai có thể like avt, bìa -> Chọn mọi người: https://imgur.com/aMKxKvT
> Không bảo hành
50 (số lượng order ít nhất) 50k (số lượng order ít nhất)  336,000 vnđ/1k post like 14 usd/1k post like 

Giá tăng Follow và Share Facebook

ID Sevice categories
(Loại dịch vụ)
Service name
(Tên dịch vụ)
Description
(Mô tả)
Số lượng
tối thiểu
Số lượng
tối đa
  Đơn giá
VND (1000 lượt) 
Price
USD (1000 lượt)
142 Facebook Post Shares Facebook Post Shares [500-10000] Chi sẽ bài viết, Phân phối trong 24 giờ, đạt được 1K/ngày 500 (số lượng order ít nhất) 10000 (số lượng order nhiều nhất) 4,334,400 vnđ/1k post share 180,60 usd/1k post share
143 Facebook Share Facebook Post Share [Tối đa: 1K] [Bắt đầu: 0-6 Hours] > Thời gian bắt đầu: 0 -6h
> Max 6K
> Tốc độ 100 / Ngày
> Không bảo hành
> Lượt share thực tế
10( số lượng order ít nhất) 1000( số lượng order nhiều nhất) 4.800.000 vnđ/1k post share 200 usd/1k post share
158 Facebook Page Followers Người theo dõi trang cá nhân trên Facebook – 1K – Xử lý ngay > Thời gian bắt đầu xử lý: 0-1h
> Tốc độ 1k/ngày
> KHÔNG HOÀN FOLLOW RỚT, KHÔNG HOÀN TIỀN, KHÔNG BẢO HÀNH.
20 (số lượng order ít nhất) 1000(số lượng order nhiều nhất) 288,000 vnđ/1k follower 12 usd/1k follower
215 Facebook Page Followers Người theo dõi trang Facebook [TRÊN TOÀN THẾ GIỚI] [Không nạp lại] [Tối đa: 10 nghìn] > Chỉ những người theo dõi thực sự (Không có lượt thích)
> Bắt đầu xử lý : 0-1 Giờ
> Tốc độ: 5K/ngày
> Không hỗ trợ nạp lại
50 (số lượng order ít nhất) 100000 (số lượng order nhiều nhất) 240,000 vnđ/1k follower 10,0 usd/1k follower
220 Facebook Followers Người theo dõi trang cá nhân trên Facebook Việt Nam – Min 500 – Max 1000 > Thời gian bắt đầu xử lý: 0-6h
> Tốc độ 1k/ngày
> Bảo hành 30 ngày
> Tối đa 80K theo dõi.
> Sẽ tăng Dư số lượng follow để bảo hành tụt.
> 1 tài khoản facebook mua được tối đa 10 lần
> Mở theo dõi Công khai : https://imgur.com/lEPhkIy
> Mở quyền kết bạn mọi người : https://imgur.com/sWniWqx
Chú ý: Không chạy nhiều (từ 2) lệnh cùng 1 lúc cho 1 link dịch vụ, các lệnh phải đặt sau khi lệnh trước hoàn thành.
500 followers 1000 followers 432,000 vnđ/1k follower 18 usd/1k follower
221  Facebook Followers Người theo dõi trang cá nhân trên Facebook Việt Nam – Min 1K- Max 3K > Thời gian bắt đầu xử lý: 0-6h
> Tốc độ 1k/ngày
> Bảo hành 30 ngày
> Tối đa 80K theo dõi.
> Sẽ tăng Dư số lượng follow để bảo hành tụt.
> 1 tài khoản facebook mua được tối đa 10 lần
> Mở theo dõi Công khai : https://imgur.com/lEPhkIy
> Mở quyền kết bạn mọi người : https://imgur.com/sWniWqx
Chú ý: Không chạy nhiều (từ 2) lệnh cùng 1 lúc cho 1 link dịch vụ, các lệnh phải đặt sau khi lệnh trước hoàn thành.
1001 followers 3000 followers 392,160 vnđ/1k follower 16 usd/1k follower
222  Facebook Followers Người theo dõi trang cá nhân trên Facebook Việt Nam – Min 3K – Max 10K > Thời gian bắt đầu xử lý: 0-6h
> Tốc độ 1k/ngày
> Bảo hành 30 ngày
> Tối đa 80K theo dõi.
> Sẽ tăng Dư số lượng follow để bảo hành tụt.
> 1 tài khoản facebook mua được tối đa 10 lần
> Mở theo dõi Công khai : https://imgur.com/lEPhkIy
> Mở quyền kết bạn mọi người : https://imgur.com/sWniWqx
Chú ý: Không chạy nhiều (từ 2) lệnh cùng 1 lúc cho 1 link dịch vụ, các lệnh phải đặt sau khi lệnh trước hoàn thành.
3001 followers 10000 followers 356,400 vnđ/1k follower 15 usd/1k follower
223  Facebook Followers Người theo dõi trang cá nhân trên Facebook Việt Nam – Min 10K – Max 80K > Thời gian bắt đầu xử lý: 0-6h
> Tốc độ 1k/ngày
> Bảo hành 30 ngày
> Tối đa 80K theo dõi.
> Sẽ tăng Dư số lượng follow để bảo hành tụt.
> 1 tài khoản facebook mua được tối đa 10 lần
> Mở theo dõi Công khai : https://imgur.com/lEPhkIy
> Mở quyền kết bạn mọi người : https://imgur.com/sWniWqx
Chú ý: Không chạy nhiều (từ 2) lệnh cùng 1 lúc cho 1 link dịch vụ, các lệnh phải đặt sau khi lệnh trước hoàn thành.
10001 followers 80000 followers 324,000 vnđ/1k follower 14 usd/1k follower

Tăng thành viên facebook Group Member

ID Sevice categories
(Loại dịch vụ)
Service name
(Tên dịch vụ)
Description
(Mô tả)
Số lượng
tối thiểu
Số lượng
tối đa
  Đơn giá
VND (1000 lượt) 
Price
USD (1000 lượt)
150 Facebook Group Member Facebook Group Members [BH: 30 Ngày] [Tối đa: 1M] [Bắt đầu 0-24H] [Toàn Cầu] > Thời  gian bắt đầu: 0 – 24h
> Max 1M
> Tốc độ 1K / Ngày
> Bảo hành 30 ngày
>Yêu Cầu: TẮT phê duyệt tự động.
Thường xuyên phê duyệt tất cả thành viên tránh duyệt chậm die clone làm thiếu member.
1000 (số lượng order ít nhất) 1000000 (số lượng order nhiều nhất) 158,400 vnđ/1k post share 6,6 usd/1k post share
151 Facebook Group Member Facebook Group Members [Tối đa: 200K] [Bắt đầu 0-24H] [Viet Nam] > Thơi gian  bắt đầu: 0 – 24h
> Max 200K
> Tốc độ 3 – 10K / Ngày
> Member việt có không avatar
> Không bảo hành, Không tụt.
> Yêu Cầu: TẮT phê duyệt tự động.
Thường xuyên phê duyệt tất cả thành viên tránh duyệt chậm die clone làm thiếu member.
5000 ( số lượng order ít nhất) 200000 ( số lượng order nhiều nhất) 3.200.160 vnđ/1k post share 133,34  usd/1k post share
152 Facebook Group Member Facebook Group Members [Tối đa: 100K] [Bắt đầu 0-24H] [Viet Nam] > Thời gian bắt đầu: 0 – 24h
> Max 100K
> Tốc độ 500 – 2K / Ngày
> Không bảo hành, Không tụt.
> Member là via việt có avatar
> Yêu Cầu: TẮT phê duyệt tự động.
Thường xuyên phê duyệt tất cả thành viên tránh duyệt chậm die clone làm thiếu member.
1000 (số lượng order ít nhất) 100000 (số lượng order nhiều nhất) 4,800,000 vnđ/1k follower 200 usd/1k follower

Facebook Video Views/ Live Stream

ID Sevice categories
(Loại dịch vụ)
Service name
(Tên dịch vụ)
Description
(Mô tả)
Số lượng
tối thiểu
Số lượng
tối đa
  Đơn giá
VND (1000 lượt) 
Price
USD (1000 lượt)
350 Facebook Video Views Facebook Video Views [VIETNAM] [3 giây] [Max: 30K] [Bắt đầu: 1H ] [Tốc độ: 10K/Ngày] ✓Thời gian bắt đầu: 0-1H
✓Tốc độ 10K/Ngày
✓Tối đa 30K
✓Lượt xem video facebook 3 giây. View 3s tức là người xem vào 3s là tính thành 1 view
✓Nguồn facebook view VietNam
⚠️Không bảo hành
⚠️Bắt buộc điền đúng link “”http://facebook.com/…/videos/…/””. link chứa từ posts Là không hợp lệ.
⚠️Tuyệt đối không sử dụng link mobile dạng https://m.facebook.com/story.php?/…/””. Link dạng như vậy không lên view và không hoàn tiền
500(số lượng order ít nhất) 30000 (số lượng order nhiều nhất) 16,680 vnđ/1k View 0.695 usd/1k view
351 Facebook Video Views Facebook Video Views [VIETNAM] [10 giây] [Max: 30K] [Bắt đầu: 1H ] [Tốc độ: 10K/Ngày] ✓Thời gian bắt đầu: 0-1H
✓Tốc độ 10K/Ngày
✓Tối đa 30K
✓Lượt xem video facebook 10 giây. View 3s tức là người xem vào 3s là tính thành 1 view
✓Nguồn facebook view VietNam
⚠️Không bảo hành
⚠️Bắt buộc điền đúng link “”http://facebook.com/…/videos/…/””. link chứa từ posts Là không hợp lệ.
⚠️Tuyệt đối không sử dụng link mobile dạng https://m.facebook.com/story.php?/…/””. Link dạng như vậy không lên view và không hoàn tiền
500( số lượng order ít nhất) 30000 ( số lượng order nhiều nhất) 23,352 vnđ/1k View 0.973 usd/1k View
352 Facebook Video Views Facebook Video Views [VIETNAM] [15 giây] [Max: 30K] [Bắt đầu: 1H ] [Tốc độ: 10K/Ngày] ✓Thời gian bắt đầu: 0-1H
✓Tốc độ 10K/Ngày
✓Tối đa 30K
✓Lượt xem video facebook 15 giây. View 3s tức là người xem vào 3s là tính thành 1 view
✓Nguồn facebook view VietNam
⚠️Không bảo hành
⚠️Bắt buộc điền đúng link “”http://facebook.com/…/videos/…/””. link chứa từ posts Là không hợp lệ.
⚠️Tuyệt đối không sử dụng link mobile dạng https://m.facebook.com/story.php?/…/””. Link dạng như vậy không lên view và không hoàn tiền
500 (số lượng order ít nhất) 30.000 (số lượng order nhiều nhất) 30,000 vnđ/1k View 1.25 usd/1k View
353 Facebook Video Views Facebook Video Views [VIETNAM] [30 giây] [Max: 30K] [Bắt đầu: 1H ] [Tốc độ: 10K/Ngày] ✓Thời gian bắt đầu: 0-1H
✓Tốc độ 10K/Ngày
✓Tối đa 30K
✓Lượt xem video facebook 30 giây. View 3s tức là người xem vào 3s là tính thành 1 view
✓Nguồn facebook view VietNam
⚠️Không bảo hành
⚠️Bắt buộc điền đúng link “”http://facebook.com/…/videos/…/””. link chứa từ posts Là không hợp lệ.
⚠️Tuyệt đối không sử dụng link mobile dạng https://m.facebook.com/story.php?/…/””. Link dạng như vậy không lên view và không hoàn tiền
500 (số lượng order ít nhất) 30.000 (số lượng order nhiều nhất) 50,016 vnđ/1k View 2.084 usd/1k View
354 Facebook View Livetream Facebook Live Stream Views [VIETNAM] [Max: 2K] [Thời gian: 30 phút]] [Bắt đầu ngay ] ✓Thời gian bắt đầu: Ngay lập tức
✓Tăng mắt xem cho live stream. điền link video trực tiếp và ấn mua “”http://facebook.com//videos/
50 (số lượng order ít nhất) 25000 (số lượng order nhiều nhất) 576.000 vnđ/1k View 24 usd/1k View
356 Facebook View Livetream Facebook Live Stream Views [VIETNAM] [Max: 2K] [Thời gian: 40 phút]] [Bắt đầu ngay ] ✓Thời gian bắt đầu: Ngay lập tức
✓Tăng mắt xem cho live stream. điền link video trực tiếp và ấn mua “http://facebook.com//videos/
50 (số lượng order ít nhất) 25000 (số lượng order nhiều nhất) 1.152.000 vnđ/1k View 48 usd/1k View
357 Facebook View Livetream Facebook Live Stream Views [VIETNAM] [Max: 2K] [Thời gian: 50 phút]] [Bắt đầu ngay ] ✓Thời gian bắt đầu: Ngay lập tức
✓Tăng mắt xem cho live stream. điền link video trực tiếp và ấn mua “http://facebook.com//videos/
50 (số lượng order ít nhất) 25000 (số lượng order nhiều nhất) 1.632.000 vnđ/1k View 68 usd/1k View
358 Facebook View Livetream Facebook Live Stream Views [VIETNAM] [Max: 2K] [Thời gian: 60 phút]] [Bắt đầu ngay ] ✓Thời gian bắt đầu: Ngay lập tức
✓Tăng mắt xem cho live stream. điền link video trực tiếp và ấn mua “http://facebook.com//videos/
50 (số lượng order ít nhất) 25000 (số lượng order nhiều nhất) 1.920.000 vnđ/1k View 80 usd/1k View
359 Facebook View Livetream Facebook Live Stream Views [VIETNAM] [Max: 2K] [Thời gian: 90 phút]] [Bắt đầu ngay ] ✓Thời gian bắt đầu: Ngay lập tức
✓Tăng mắt xem cho live stream. điền link video trực tiếp và ấn mua “http://facebook.com//videos/
50 (số lượng order ít nhất) 25000 (số lượng order nhiều nhất) 2.880.000 vnđ/1k View 120 usd/1k View
360 Facebook View Livetream Facebook Live Stream Views [VIETNAM] [Max: 2K] [Thời gian: 120 phút]] [Bắt đầu ngay ] ✓Thời gian bắt đầu: Ngay lập tức
✓Tăng mắt xem cho live stream. điền link video trực tiếp và ấn mua “http://facebook.com//videos/
50 (số lượng order ít nhất) 25000 (số lượng order nhiều nhất) 3.840.000 vnđ/1000 view 160 usd/1k View
361 Facebook View Livetream Facebook Live Stream Views [VIETNAM] [Max: 2K] [Thời gian: 180 phút]] [Bắt đầu ngay ] ✓Thời gian bắt đầu: Ngay lập tức
✓Tăng mắt xem cho live stream. điền link video trực tiếp và ấn mua “http://facebook.com//videos/
50 (số lượng order ít nhất) 25000 (số lượng order nhiều nhất) 5.760.000 vnđ/1000 view 240 usd/1k View
362 Facebook View Livetream Facebook Live Stream Views [VIETNAM] [Max: 2K] [Thời gian: 240 phút]] [Bắt đầu ngay ] ✓Thời gian bắt đầu: Ngay lập tức
✓Tăng mắt xem cho live stream. điền link video trực tiếp và ấn mua “http://facebook.com//videos/
50 (số lượng order ít nhất) 25000 (số lượng order nhiều nhất) 7,680,000 vnđ/1k View 320 usd/1k View
363 Facebook View Livetream Facebook Live Stream Views [VIETNAM] [Max: 2K] [Thời gian: 300 phút]] [Bắt đầu ngay ] ✓Thời gian bắt đầu: Ngay lập tức
✓Tăng mắt xem cho live stream. điền link video trực tiếp và ấn mua “http://facebook.com//videos/
50 (số lượng order ít nhất) 25000 (số lượng order nhiều nhất) 9,600,000 vnđ/1k View 400 usd/1k View

XEM HƯỚNG DẪN TĂNG LIKE FACEBOOK