DỊCH VỤ TWITTER

Bảng giá các gói dịch vụ tăng like – tăng follow trên Twitter

Twitter Follower

ID Sevice categories
(Loại dịch vụ)
Service name
(Tên dịch vụ)
Description
(Mô tả)
Số lượng
tối thiểu
Số lượng
tối đa
  Đơn giá
VND (1000 lượt) 
Price USD (1000 lượt)
368 Twitter Follower Twitter Followers [USA] [Tối đa: 10K] [BH: 30 Ngày] [Bắt đầu: 1H] [Tốc độ: 1K/Ngày] ⭐ Bắt đầu 0-1 giờ
⭐Tốc độ lên đến 1K / ngày
⭐ Bảo hành 30 ngày
⚠️ Khi bạn thay đổi liên kết hoặc chặn hoặc ẩn người theo dõi tài khoản, đơn hàng được đánh dấu là hoàn thành!
50 Follower 10000 Follower 672,000 vnđ/1k follower 28,0 USD/1k follower
390 Twitter Follower Twitter Followers [BH: 30 Ngày] [Tối đa: 3K] [Bắt đầu: 12H] [Tốc độ: 1K/Ngày] ⭐ 100% người dùng hoạt động thực sự
⭐ Bắt đầu: 0 -12H
⭐ Bảo hành 30 ngày
⭐ Nếu giảm, đơn đặt hàng có thể được nạp lại hoặc một phần
 50Follower 3000 Follower 816.000  vnđ/1k follower 34,0 USD/1k follower
391 Twitter Follower Twitter Followers [BH: 30 Ngày] [Tối đa: 60K] [Bắt đầu: 1H] [Tốc độ: 20/Ngày] ⭐ Bắt đầu 0-1 giờ
⭐ Tốc độ lên đến 20 / ngày (Tốc độ trung bình mỗi ngày là 5-20)
⭐ Bảo hành 30 ngày
⚠️ Khi bạn thay đổi liên kết hoặc chặn hoặc ẩn người theo dõi tài khoản, đơn hàng được đánh dấu là hoàn thành!
50 Follower 60000 Follower  672.000  vnđ/1k follower  28,0 USD/1k follower

Twitter Likes

ID Sevice categories
(Loại dịch vụ)
Service name
(Tên dịch vụ)
Description
(Mô tả)
Số lượng
tối thiểu
Số lượng
tối đa
  Đơn giá
VNĐ (1000 lượt) 
Price USD (1000 lượt)
369 Twitter Likes Twitter Likes [BH: 30 Ngày] [Tối đa 10K] [Bắt đầu: 8H] [Tốc độ: 50-300/Ngày] ⭐Thời gian bắt đầu: 0-8 giờ
⭐Tốc độ: 50-300 + / Ngày
⭐Bảo hành: 30 ngày
⭐Like người dùng twitter hoạt động thật.
20 Likes 10000 Likes 672,000 vnđ/1k follower  28,0 USD/1k follower
 393 Twitter Likes Twitter Likes [BH: 30 Ngày] [Tối đa: 50K] [Bắt đầu: 1H] [Tốc độ: 100/Ngày] ⭐Bắt đầu 0-1 giờ
⭐Tốc độ lên đến 100 mỗi ngày
⭐Bảo hành 30 ngày
⚠️Khi một bài viết bị xóa hoặc bị chặn, đơn đặt hàng được đánh dấu là hoàn thành!
20  Likes 60000 likes 864.000 vnđ/1k follower   36 USD/1k follower
394 Twitter Likes Twitter Likes [USA] [Tối đa: 5K] [BH: 30 Ngày] [Bắt đầu: 1H] [Tốc độ: 50 -500 +/Ngày] ⭐Bắt đầu 0-1 giờ
⭐Tốc độ lên đến 50 – 500 + mỗi ngày
⭐Bảo hành 30 ngày
⚠️Khi một bài viết bị xóa hoặc bị chặn, đơn đặt hàng được đánh dấu là hoàn thành!”
20 Likes 5000 likes 672.000 vnđ/1k follower  28 USD/1k follower

Twitter Views & Comments

ID Sevice categories
(Loại dịch vụ)
Service name
(Tên dịch vụ)
Description
(Mô tả)
Số lượng
tối thiểu
Số lượng
tối đa
  Đơn giá
VND (1000 lượt) 
Price USD (1000 lượt)
370 Twitter Views Twitter Video Views [Tối đa: 10M] [BH:45 Ngày] [CHẠY NGAY – Tốc độ 200K/Ngày] ⭐ Thời gian bắt đầu: 1 -3H
⭐ Tốc độ 200K/ Ngày
⭐ Bảo hành 45 ngày.
⚠️ Không đặt hàng mới cho cùng một liên kết trước khi hệ thống thông báo đơn hàng đầu tiên của bạn đã hoàn thành
50 views 10,000,000 views 24.000 vnđ/1k views  1 USD/1k views
371 Twitter Views Twitter Video Views [Tối đa: 1M] [BH: 30 Ngày] [CHẠY NGAY – Tốc độ 100K/Ngày] ⭐ Thời gian bắt đầu: 0 -5 phút
⭐ Tốc độ 100K/ Ngày
⭐ Bảo hành 30 ngày.
⭐ Không rớt
20 views 1,000,000 views 34,320 vnđ/1k views 1.43 USD/1k views
372 Twitter Comments Twitter Comments [Tối đa: 100] [USA] ⭐Thời gian bắt đầu: 0 -1H
⭐Tối đa 100 coment
⭐Không bảo hành
⭐Comment USA
10 comments  100 comments 230,400 vnđ/100 comment 9.6 USD/100 comment
373 Twitter Comments Twitter Comments [Tối đa: 100][UK] ⭐Thời gian bắt đầu: 0 -12H
⭐Tối đa 100 coment
⭐Không bảo hành
⭐Comment UK
10 comments 100 comments 230,400 vnđ/100 comment 9.6 USD/100 comment
374 Twitter Comments Twitter Comments [Tối đa: 100] [JAPAN] ⭐Thời gian bắt đầu: 0 -1H
⭐Tối đa 100 coment
⭐ Không bảo hành
⭐Comment JAPAN
10 comments 100 comments 230,400 vnđ/100 comment 9.6 USD/100 comment
375 Twitter Comments Twitter Comments [Tối đa: 100] [INDIAN] ⭐Thời gian bắt đầu: 0 -1H
⭐Tối đa 100 coment
⭐ Không bảo hành
⭐ Comment INDIAN
10 comments 100 comments 230,400 vnđ/100 comment 9.6 USD/100 comment
376 Twitter Comments Twitter Comments [Tối đa: 100] [BRAZIL] ⭐Thời gian bắt đầu: 0 -1H
⭐Tối đa 100 coment
⭐ Không bảo hành
⭐ Comment BRAZIL
10 comments 100 comments 230,400 vnđ/100 comment 9.6 USD/100 comment