GIÁ DỊCH VỤ TĂNG FOLLOW SHOPEE

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ TĂNG LƯỢT FOLLOW SHOPEE

ID Sevice categories
(Loại dịch vụ)
Service name
(Tên dịch vụ)
Description
(Mô tả)
Số lượng
tối thiểu
Số lượng
tối đa
  Đơn giá
VND (1000 view) 
Price
USD (1000 view)
330 Shopee Followers Shopee Followers [VietNam] [Tối đa 80K] ✓ Theo dõi Việt Nam. Tỉ lệ tụt thấp.
✓ Tốc độ lên nhanh
✓ Không bảo hành.
⚠️ Cách lấy tên shop: click vào 1 sản phẩm ở trong đó sẽ có tên shop. Nếu lỗi hãy Inbox Admin: https://shopee.vn/username Vd: https://shopee.vn/tranthihuong280987
500 view 80000 view 414,640 vnđ/1000 view 17.36 USD/1000 view

DỊCH VỤ SHOPEE LIVESTREAM

ID Sevice categories
(Loại dịch vụ)
Service name
(Tên dịch vụ)
Description
(Mô tả)
Số lượng
tối thiểu
Số lượng
tối đa
  Đơn giá
VND (1000 view) 
Price
USD (1000 view)
335 Shopee Livestream Shopee livestream views [Max 10K] (30 phút) ✓ Thời gian bắt đầu ngay tức thì
✓ Thấp nhất 100 && Tối đa 10K
✓ Thời gian livestream 30 phút
✓ Không bảo hành ⚠️ Liên kết ví dụ: https://live.shopee.vn/share?from=live&session=1229590&viewer=379#copy_link
100 view 10000 view 2,304,000 vnđ/1000 view 96.0 USD/1000 view
336 Shopee Livestream  Shopee livestream views [Max 10K] (60 phút) ✓ Thời gian bắt đầu ngay tức thì
✓ Thấp nhất 100 && Tối đa 10K
✓ Thời gian livestream 60 phút
✓ Không bảo hành
⚠️ Liên kết ví dụ: https://live.shopee.vn/share?from=live&session=1229590&viewer=379#copy_link
100 view  10000 view 4,608,000 vnđ/1000 view  192.0 USD/1000 view
337 Shopee Livestream  Shopee livestream views [Max 10K] (90 phút) ✓ Thời gian bắt đầu ngay tức thì
✓ Thấp nhất 100 && Tối đa 10K
✓ Thời gian livestream 90 phút
✓ Không bảo hành
⚠️ Liên kết ví dụ: https://live.shopee.vn/share?from=live&session=1229590&viewer=379#copy_link
100 view 10000 view 6,912,000 vnđ/1000 view  288.0 USD/1000 view
338 Shopee Livestream  Shopee livestream views [Max 10K] (120 phút) ✓ Thời gian bắt đầu ngay tức thì
✓ Thấp nhất 100 && Tối đa 10K
✓ Thời gian livestream 120 phút
✓ Không bảo hành
⚠️ Liên kết ví dụ: https://live.shopee.vn/share?from=live&session=1229590&viewer=379#copy_link
100 view 10000 view 9,216,000 vnđ/1000 view 384.0 USD/1000 view
339 Shopee Livestream  Shopee livestream views [Max 10K] (180 phút) ✓ Thời gian bắt đầu ngay tức thì
✓ Thấp nhất 100 && Tối đa 10K
✓ Thời gian livestream 180 phút
✓ Không bảo hành
⚠️ Liên kết ví dụ: https://live.shopee.vn/share?from=live&session=1229590&viewer=379#copy_link
 100 view 10000 view 13,824,000 vnđ/1000 view 576.0 USD/1000 view
340 Shopee Livestream  Shopee livestream views [Max 10K] (240 phút) ✓ Thời gian bắt đầu ngay tức thì
✓ Thấp nhất 100 && Tối đa 10K
✓ Thời gian livestream 240 phút
✓ Không bảo hành
⚠️ Liên kết ví dụ: https://live.shopee.vn/share?from=live&session=1229590&viewer=379#copy_link
100 view  10000 view 18,432,000 vnđ/1000 view  768.0 USD/1000 view