BẢNG GIÁ DỊCH VỤ INSTAGRAM

Tăng like instagram, Tăng follower instagram, Tăng view trên instagram

GIÁ DỊCH VỤ TĂNG FOLLOW INSTARGRAM

ID Order Sevice categories
(Loại dịch vụ)
Service name
(Tên dịch vụ)
Description
(Mô tả)
Số lượng
tối thiểu
Số lượng
tối đa
Đơn giá
VND (1000 lượt)
Price
(USD) 1000 lượt
180 Instagram Followers Instagram Followers [BH: 30 Ngày] [Tối đa: 50K] [Bắt đầu: 1H] [Tốc độ: 2.5-5K/Ngày] ⭐Thời gian bắt đầu: Ngay lập tức đến 1 giờ
⭐Tối đa 50K
⭐Tốc độ tối đa: 2.5K/Ngày
⭐Bảo hành 30 ngày
20 Followers 50000 Followers 168,000 vnđ/1000 Followers 7,0 USD/1000 Followers
 343 Instagram Followers Instagram Followers [VIETNAM – THỰC TẾ – Không nạp lại]  ⭐Chất lượng: Lượt Followers ở Việt Nam
⭐Bắt đầu ngay lập tức hoặc 5 giờ
⭐Follow Việt tốc độ nhanh. sẽ tụt 5%-15% khi mua. Max 50K
⚠️Không bảo hành. Nên a/e mua tăng dư 15% mỗi gói.
⚠️Một tài khoản có thể mua được nhiều lần, done xong thì có thể mua tiếp.
⚠️Điền đúng định dạng ví dụ: https://www.instagram.com/username/ để hệ thống nhận biết hợp lệ
50  Followers 50000 Followers 367,200 vnđ/1000 Followers 15,30 USD/1000 Followers
 435 Instagram Followers Instagram Followers [BH 45 Ngày] [Tối đa 150K] [Bắt đầu sau 1H] [Tốc độ: 2K/Ngày] ⭐Bắt đầu: 0-1H  
⭐Tốc độ: 1K – 2K / Ngày
⭐Rớt rất thấp (5-10%)
⭐Tài khoản tốt
⭐45 ngày bảo hành
 50 Followers  150000 Followers 177,600 vnđ/1000 Followers 7,4 USD/1000 Followers

GIÁ DỊCH VỤ TĂNG LIKE INSTARGRAM

ID Order Sevice categories
(Loại dịch vụ)
Service name
(Tên dịch vụ)
Description
(Mô tả)
Số lượng
tối thiểu
Số lượng
tối đa
Đơn giá
VND (1000 lượt)
Price
(USD) 1000 lượt
 185 Instagram Like Instagram Likes – Tối đa 10K – Bắt đầu ngay lập tức – Tốc độ 3-5K/Ngày ⭐Thời gian bắt đầu: Ngay lập tức
⭐Tốc độ tức thì 3k-5k mỗi ngày
⭐KHÔNG BẢO HÀNH.
 50 Like  10000 Like 120.000 vnđ/1000 Like 5 USD/1000 Like
 186 Instagram Like Instagram Likes – Tối đa 5K – Bắt đầu ngay lập tức – 2K/Ngày ⭐Thời gian bắt đầu: Ngay lập tức
⭐Tốc độ tối đa: 2K/Ngày
⭐Không rớt/ Không bảo hành
 50 Like  5000 Like 120.000 vnđ/1000 Like 5 USD/1000 Like
188  Instagram Like Instagram Likes – Tối đa 100K – Bắt đầu ngay lập tức – Tốc độ 5K/Ngày ⭐Thời gian bắt đầu: Ngay lập tức
⭐Tốc độ tối đa: 3 – 5K/Ngày
⭐Không rớt
⭐Bảo hành 180 ngày
 50 Like  100000 Like 120.000vnđ/1000 Like 5 USD/1000 Like
205  Instagram Like Instagram Likes – Tối đa 10K – Bắt đầu ngay lập tức – Tốc độ 10K/Ngày ⭐Thời gian bắt đầu: Ngay lập tức
⭐Tốc độ tối đa: 5-10K/Ngày
⭐KHÔNG HOÀN VIEW RỚT, KHÔNG HOÀN TIỀN, KHÔNG BẢO HÀNH.
 50 Like  10000 Like 120.000vnđ/1000 Like  5 USD/1000 Like
342 Instagram Like Instagram Likes [VIETNAM – MAX 50K – CHẠY NGAY] ⭐ Chất lượng: Lượt thích ở Việt Nam
⭐ Bắt đầu ngay lập tức hoặc 5 phút
⭐ Tối đa 50K
⭐Không bảo hành
⚠️ Nên mua dư 10-30% vì có tụt trong thời gian tăng.
⚠️ Điền đúng định dạng ví dụ: https://www.instagram.com/p/CA1rQ5hnYPs/ để hệ thống nhận biết hợp lệ
50 Like 50000 Like 201,600 vnđ/1000 like 8,4 USD/1000 Like

GIÁ DỊCH VỤ TĂNG VIEW INSTARGRAM

ID Order Sevice categories
(Loại dịch vụ)
Service name
(Tên dịch vụ)
Description
(Mô tả)
Số lượng
tối thiểu
Số lượng
tối đa
Đơn giá
VND (1000 lượt)
Price
(USD) 1000 lượt
189 Instagram View Instagram Views: Chạy ngay, tốc độ tối đa 500K/ngày – Không rớt ⭐Thời gian bắt đầu: 0 -1H
⭐Tối đa 100 triệu
⭐Tốc độ tối đa phân phối 500K/Ngày
⭐Không rớt
 100 View  10000000 View 28.800 vnđ/1000 View 1.2 USD/1000 View
437 Instagram View Instagram Views USA – Tối đa: 55K – Bắt đầu sau 0-1H- Tối đa: 20K/ngày ⭐ Thời gian bắt đầu xử lý: 0-1H
⭐ Tốc độ: 20k-30k / ngày
⭐ Không Bảo hành
⭐ Lượt view Thực
 100 View  55000 View 28.800 vnđ/1000 View 1.2 USD/1000 View
478 Instagram View Instagram Views VietNam [Tối đa: 5M] [Bắt đầu xử lý:0 – 24H] [Tốc độ: 1M/Ngày] ⭐Bắt đầu xử lý:0 – 24H
⭐Tối đa: 5 triệu view
⭐Tốc độ phân phối 1 triệu/ngày
⭐Không rớt, Không bảo hành
⚠️ Điền đúng định dạng Link Demo để hệ thống nhận biết hợp lệ:
View IGTV: https://www.instagram.com/tv/…/
View Story: https://www.instagram.com/stories/…/…/
Thước phim: https://www.instagram.com/reel/…
Bài Viết: https://www.instagram.com/p/…/
 1000 View  5000000 View 48.000 vnđ/1000 View 2.0 USD/1000 View

Xem thêm các bảng giá dịch khác tại cpm-view.net