BẢNG GIÁ DỊCH VỤ TĂNG WEBSITE TRAFFIC

✬ Gói traffic website cơ bản

ID Sevice categories
(Loại dịch vụ)
Service name
(Tên dịch vụ)
Description
(Mô tả)
Số lượng
tối thiểu
Số lượng
tối đa
  Đơn giá
VND (1000 lượt) 
Price USD (1000 lượt)
145 Website Traffic Lưu lượng website toàn cầu từ Wikipedia [12H – 20K/Day] ✓ Thời gian bắt đầu: Tức thì – 12 giờ
✓ Tốc độ: Lên đến 20K / ngày
✓ 100% nguồn lưu lượng thực từ máy tính và điện thoại.
✓ Hỗ trợ Google Analytics.
✓ Nguồi lưu lượng sạch, không ảnh hưởng tới website.
✓ Link chạy: URL đầy đủ của website, hoặc bài viết.
✓ Không bảo hành
500 (Traffic đẩy ít nhất) 1000000 (Traffic đẩy nhiều nhất) 24,000 vnđ/1k traffic  1 USD/1k traffic
146 Website Traffic Lưu lượng website toàn cầu từ Facebook [12H – 20K/Day] ✓ Thời gian bắt đầu: Tức thì – 12 giờ
✓ Tốc độ: Lên đến 20K / ngày
✓ 100% nguồn lưu lượng thực từ máy tính và điện thoại.
✓ Hỗ trợ Google Analytics.
✓ Nguồi lưu lượng sạch, không ảnh hưởng tới website.
✓ Link chạy: URL đầy đủ của website, hoặc bài viết.
✓ Không bảo hành
500 (Traffic đẩy ít nhất) 1000000 (Traffic đẩy nhiều nhất) 24,000 vnđ/1k traffic 1 USD/1k traffic
147 Website Traffic Lưu lượng website toàn cầu từ Youtube [12H – 20K/Day] ✓ Thời gian bắt đầu: Tức thì – 12 giờ
✓ Tốc độ: Lên đến 20K / ngày
✓ 100% nguồn lưu lượng thực từ máy tính và điện thoại.
✓ Hỗ trợ Google Analytics.
✓ Nguồi lưu lượng sạch, không ảnh hưởng tới website.
✓ Link chạy: URL đầy đủ của website, hoặc bài viết.
✓ Không bảo hành
500 (Traffic đẩy ít nhất) 1000000 (Traffic đẩy nhiều nhất) 24,000 vnđ/1k traffic 1 USD/1k traffic
148 Website Traffic Lưu lượng website toàn cầu từ  Google [12H – 20K/Day] ✓ Thời gian bắt đầu: Tức thì – 12 giờ
✓ Tốc độ: Lên đến 20K / ngày
✓ 100% nguồn lưu lượng thực từ máy tính và điện thoại.
✓ Hỗ trợ Google Analytics.
✓ Nguồi lưu lượng sạch, không ảnh hưởng tới website.
✓ Link chạy: URL đầy đủ của website, hoặc bài viết.
✓ Không bảo hành
500 (Traffic đẩy ít nhất) 1000000 (Traffic đẩy nhiều nhất) 24,000 vnđ/1k traffic 1 USD/1k traffic
311 Website Traffic Lưu lượng website toàn cầu từ LinkedIn [12H – 20K/Day] ✓ Thời gian bắt đầu: Tức thì – 12 giờ
✓ Tốc độ: Lên đến 20K / ngày
✓ 100% nguồn lưu lượng thực từ máy tính và điện thoại.
✓ Hỗ trợ Google Analytics.
✓ Nguồi lưu lượng sạch, không ảnh hưởng tới website.
✓ Link chạy: URL đầy đủ của website, hoặc bài viết.
✓ Không bảo hành
500 (Traffic đẩy ít nhất) 1000000 (Traffic đẩy nhiều nhất) 24,000 vnđ/1k traffic 1 USD/1k traffic
312 Website Traffic Lưu lượng website toàn cầu từ Twitter [12H – 20K/Day] ✓ Thời gian bắt đầu: Tức thì – 12 giờ
✓ Tốc độ: Lên đến 20K / ngày
✓ 100% nguồn lưu lượng thực từ máy tính và điện thoại.
✓ Hỗ trợ Google Analytics.
✓ Nguồi lưu lượng sạch, không ảnh hưởng tới website.
✓ Link chạy: URL đầy đủ của website, hoặc bài viết.
✓ Không bảo hành
500 (Traffic đẩy ít nhất) 1000000 (Traffic đẩy nhiều nhất) 24,000 vnđ/1k traffic 1 USD/1k traffic
313 Website Traffic Lưu lượng website toàn cầu từ Instagram [12H – 20K/Day] ✓ Thời gian bắt đầu: Tức thì – 12 giờ
✓ Tốc độ: Lên đến 20K / ngày
✓ 100% nguồn lưu lượng thực từ máy tính và điện thoại.
✓ Hỗ trợ Google Analytics.
✓ Nguồi lưu lượng sạch, không ảnh hưởng tới website.
✓ Link chạy: URL đầy đủ của website, hoặc bài viết.
✓ Không bảo hành
500 (Traffic đẩy ít nhất) 1000000 (Traffic đẩy nhiều nhất) 24,000 vnđ/1k traffic 1 USD/1k traffic
314 Website Traffic Lưu lượng website toàn cầu từ Amazon [12H – 20K/Day] ✓ Thời gian bắt đầu: Tức thì – 12 giờ
✓ Tốc độ: Lên đến 20K / ngày
✓ 100% nguồn lưu lượng thực từ máy tính và điện thoại.
✓ Hỗ trợ Google Analytics.
✓ Nguồi lưu lượng sạch, không ảnh hưởng tới website.
✓ Link chạy: URL đầy đủ của website, hoặc bài viết.
✓ Không bảo hành
500 (Traffic đẩy ít nhất) 1000000 (Traffic đẩy nhiều nhất) 24,000 vnđ/1k traffic 1 USD/1k traffic
315 Website Traffic Lưu lượng Website VIETNAM nguồn REDDIT [12H – 5K/Day] ✓ Thời gian bắt đầu: Tức thì – 12 giờ
✓ Tốc độ: Lên đến 20K / ngày
✓ 100% nguồn lưu lượng thực từ máy tính và điện thoại.
✓ Hỗ trợ Google Analytics.
✓ Nguồi lưu lượng sạch, không ảnh hưởng tới website.
✓ Link chạy: URL đầy đủ của website, hoặc bài viết.
✓ Không bảo hành
500 (Traffic đẩy ít nhất) 1000000 (Traffic đẩy nhiều nhất) 24,000 vnđ/1k traffic 1 USD/1k traffic
316 Website Traffic Lưu lượng website toàn cầu từ Pinterest [12H – 20K/Day] ✓ Thời gian bắt đầu: Tức thì – 12 giờ
✓ Tốc độ: Lên đến 20K / ngày
✓ 100% nguồn lưu lượng thực từ máy tính và điện thoại.
✓ Hỗ trợ Google Analytics.
✓ Nguồi lưu lượng sạch, không ảnh hưởng tới website.
✓ Link chạy: URL đầy đủ của website, hoặc bài viết.
✓ Không bảo hành
500 (Traffic đẩy ít nhất) 1000000 (Traffic đẩy nhiều nhất) 24,000 vnđ/1k traffic 1 USD/1k traffic
317 Website Traffic Lưu lượng website toàn cầu từ Blogger.com[12H – 20K/Day] ✓ Thời gian bắt đầu: Tức thì – 1 giờ
✓ Tốc độ: 5K-10K / ngày
✓ Lưu lượng truy cập từ Netflix!
✓ Người thật 100% !!
✓ AdSense được hỗ trợ bởi Google Analytics
✓ Không bảo hành
500 (Traffic đẩy ít nhất) 1000000 (Traffic đẩy nhiều nhất) 48,000 vnđ/1k traffic 2 USD/1k traffic

✬ Traffic website theo quốc gia – Hỗ trợ tối đa SEO

ID Sevice categories
(Loại dịch vụ)
Service name
(Tên dịch vụ)
Description
(Mô tả)
Số lượng
tối thiểu
Số lượng
tối đa
  Đơn giá
VND (1000 lượt) 
Price USD (1000 lượt)
149 Website Traffic theo quốc gia Lưu lượng website nước Mỹ (USA) từ google [1H – 2K/Day] ✓ Thời gian bắt đầu: Tức thì – 1 giờ
✓ Tốc độ: 1K-2K / ngày
✓ Không có Adfly / Linkshrink / Vv …
✓ Link chạy: URL đầy đủ của website, hoặc bài viết.
✓ Lưu lượng google từ nước Mỹ
✓ Kiểm tra lưu lượng trong Google Organic
500 (Traffic đẩy ít nhất) 1000000 (Traffic đẩy nhiều nhất) 36,000 vnđ/1k traffic  1,5 USD/1k traffic
150 Website Traffic theo quốc gia Lưu lượng website nước ANH (UK) từ google [1H – 2K/Day] ✓ Thời gian bắt đầu: Tức thì – 6 giờ
✓ Tốc độ: 1K-2K / ngày
✓ Không có Adfly / Linkshrink / Vv …
✓ Link chạy: URL đầy đủ của website, hoặc bài viết.
✓ Lưu lượng google từ nước Anh
✓ Kiểm tra lưu lượng trong Google Organic
500 (Traffic đẩy ít nhất) 1000000 (Traffic đẩy nhiều nhất) 36,000 vnđ/1k traffic 1,5 USD/1k traffic
151 Website Traffic theo quốc gia Lưu lượng website nước PHÁP từ google [12H – 10K/Ngày] ✓ Thời gian bắt đầu: Tức thì – 12 giờ
✓ Tốc độ: 10K / ngày
✓ 100% Lưu lượng truy cập thực và duy nhất Lưu lượng truy cập trên máy tính để bàn được Google Analytics hỗ trợ
✓ Tỷ lệ thoát thấp 15-20%
✓ Lưu lượng google từ nước Pháp
✓ Kiểm tra lưu lượng trong Google Organic
✓ Định dạng liên kết: URL trang web đầy đủ
500 (Traffic đẩy ít nhất) 1000000 (Traffic đẩy nhiều nhất) 36,000 vnđ/1k traffic 1,5 USD/1k traffic
152 Website Traffic theo quốc gia Lưu lượng Website VIETNAM nguồn Google [12H – 5K/Day] ✓ Thời gian bắt đầu: Tức thì – 12 giờ
✓ Tốc độ: 10K / ngày
✓ 100% Lưu lượng truy cập thực và duy nhất Lưu lượng truy cập trên máy tính để bàn được Google Analytics hỗ trợ
✓ Tỷ lệ thoát thấp 15-20%
✓ Lưu lượng google từ Việt Nam
✓ Kiểm tra lưu lượng trong Google Organic
✓ Định dạng liên kết: URL trang web đầy đủ
500 (Traffic đẩy ít nhất) 1000000 (Traffic đẩy nhiều nhất) 36,000 vnđ/1k traffic 1,5 USD/1k traffic
153 Website Traffic theo quốc gia Lưu lượng Website VIETNAM nguồn REDDIT [12H – 2K/Ngày] ✓ Thời gian bắt đầu: Tức thì – 12 giờ
✓ Tốc độ: 2K / ngày
✓ 100% Lưu lượng truy cập thực và duy nhất Lưu lượng truy cập trên máy tính để bàn được Google Analytics hỗ trợ
✓ Tỷ lệ thoát thấp 15-20%
✓ Lưu lượng REDDIT từ Việt Nam
✓ Kiểm tra lưu lượng trong Google Organic
✓ Không bảo hành
✓ Định dạng liên kết: URL trang web đầy đủ
500 (Traffic đẩy ít nhất) 1000000 (Traffic đẩy nhiều nhất) 36,000 vnđ/1k traffic 1,5 USD/1k traffic
154 Website Traffic theo quốc gia Lưu lượng Website VIETNAM nguồn YOUTUBE [12H – 10K/Ngày] ✓ Thời gian bắt đầu: Tức thì – 12 giờ
✓ Tốc độ: 10K / ngày
✓ 100% Lưu lượng truy cập thực và duy nhất Lưu lượng truy cập trên máy tính để bàn được Google Analytics hỗ trợ
✓ Tỷ lệ thoát thấp 15-20%
✓ Lưu lượng Youtube từ Việt Nam
✓ Kiểm tra lưu lượng trong Google Organic
✓ Định dạng liên kết: URL trang web đầy đủ
500 (Traffic đẩy ít nhất) 1000000 (Traffic đẩy nhiều nhất) 36,000 vnđ/1k traffic 1,5 USD/1k traffic
155 Website Traffic theo quốc gia Lưu lượng Website VIETNAM nguồn Facebook [12H – 10K/Ngày] ✓ Thời gian bắt đầu: Tức thì – 12 giờ
✓ Tốc độ: 10K / ngày
✓ 100% Lưu lượng truy cập thực và duy nhất Lưu lượng truy cập trên máy tính để bàn được Google Analytics hỗ trợ
✓ Tỷ lệ thoát thấp 15-20%
✓ Lưu lượng Facebook từ Việt Nam
✓ Kiểm tra lưu lượng trong Google Organic
✓ Không bảo hành
✓ Định dạng liên kết: URL trang web đầy đủ
500 (Traffic đẩy ít nhất) 1000000 (Traffic đẩy nhiều nhất) 36,000 vnđ/1k traffic 1,5 USD/1k traffic
 318 Website Traffic theo quốc gia Lưu lượng truy cập Việt Nam từ Instagram [12H – 10K / Ngày] ✓ Thời gian bắt đầu: Tức thì – 12 giờ
✓ Tốc độ: 10K / ngày
✓ 100% Lưu lượng truy cập thực và duy nhất Lưu lượng truy cập trên máy tính để bàn được Google Analytics hỗ trợ
✓ Tỷ lệ thoát thấp 15-20%
✓ Lưu lượng Instagram từ Việt Nam
✓ Kiểm tra lưu lượng trong Google Organic
✓ Định dạng liên kết: URL trang web đầy đủ
500 (Traffic đẩy ít nhất) 1000000 (Traffic đẩy nhiều nhất) 36,000 vnđ/1k traffic 1,5 USD/1k traffic

✬ Từ khóa lưu lượng truy cập (Traffic Keywords)

ID Sevice categories
(Loại dịch vụ)
Service name
(Tên dịch vụ)
Description
(Mô tả)
Số lượng
tối thiểu
Số lượng
tối đa
  Đơn giá
VND (1000 lượt) 
Price USD (1000 lượt)
193  Traffic keywords Lưu lượng truy cập Việt Nam từ Google.com.vn ✓ Thời gian bắt đầu: 12 giờ
✓ Tối đa: 1 triệu
✓ Tăng lưu lượng truy cập từ khóa
✓ Tăng lưu lượng truy cập không phải trả tiền của bạn từ Google
✓ Traffic Lưu lượng truy cập máy tính để bàn 45-55%
✓ Traffic Lưu lượng truy cập di động 45-55%
✓ Google Analytics được hỗ trợ Tỷ lệ thoát tự nhiên: ~ 30-40%
⚡️ Không bảo hành
⚡️ Tăng tốc lên tới 100.000 lượt truy cập mỗi ngày Thời gian bắt đầu: 12- 24h (tất cả các liên kết được kiểm tra thủ công để tuân thủ)
☑️ Định dạng liên kết khi order: – Đặt một liên kết và từ khóa của bạn bằng dấu phân cách là dấu hai chấm, Ví dụ: nếu bạn cần từ khóa “lưu lượng truy cập”, hãy sử dụng cú pháp như sau: https://www.domain.com: lưu lượng truy cập hoặc có thể dùng link rút gọn bit.ly http://bit.ly/xyz:lưu lượng truy cập
 Tối thiểu order 1000 traffic  Tối đa 1 triệu traffic  33,100 vnđ/1k traffic  1,32 USD/1k traffic

✬ Lưu lượng truy cập Google giảm tỷ lệ thoát + Hashtag

ID Sevice categories
(Loại dịch vụ)
Service name
(Tên dịch vụ)
Description
(Mô tả)
Số lượng
tối thiểu
Số lượng
tối đa
  Đơn giá
VND (1000 lượt) 
Price USD (1000 lượt)
209  Traffic Website giảm tỷ lệ thoát Khách truy cập Google – Tối đa 100K – Video Ranking > Thời gian bắt đầu: 0 – 12 giờ
> Tốc độ: Tối đa 100K/ ngày
> Đảm bảo không rớt.
Sử dụng: bit.ly Rút ngắn liên kết trang web để theo dõi lưu lượng truy cập của bạn
LIÊN KẾT VÍ DỤ https://bit.ly/35Cwg5J YÊU CẦU CẦN NHẬP HASHTAG VÀO ĐỂ LỆNH ĐƯỢC PHÂN PHỐI
Tối thiểu order 1000 traffic Tối đa 100000 traffic 28,800 vnđ/1k traffic 1,2 USD/1k traffic
210 Traffic Website giảm tỷ lệ thoát Khách truy cập Google – Tối đa 100K – Thời gian giữ chân 20s > Thời gian bắt đầu: 0 – 12 giờ
> Tốc độ: Tối đa 100K/ ngày
> Đảm bảo không rớt.
> Khách truy cập website trong 20 giây
Sử dụng: bit.ly Rút ngắn liên kết trang web để theo dõi lưu lượng truy cập của bạn
LIÊN KẾT VÍ DỤ https://bit.ly/35Cwg5J YÊU CẦU CẦN NHẬP HASHTAG VÀO ĐỂ LỆNH ĐƯỢC PHÂN PHỐI
Tối thiểu order 1000 traffic Tối đa 100000 traffic  24,000 vnđ/1k traffic 1 USD/1k traffic
211 Traffic Website giảm tỷ lệ thoát Khách truy cập Google – Tối đa 100K – Thời gian giữ chân 80s > Thời gian bắt đầu: 0 – 12 giờ
> Tốc độ: Tối đa 100K/ ngày
> Đảm bảo không rớt.
> Khách truy cập website trong 80 giây
Sử dụng: bit.ly Rút ngắn liên kết trang web để theo dõi lưu lượng truy cập của bạn
LIÊN KẾT VÍ DỤ https://bit.ly/35Cwg5J YÊU CẦU CẦN NHẬP HASHTAG VÀO ĐỂ LỆNH ĐƯỢC PHÂN PHỐI
Tối thiểu order 1000 traffic Tối đa 100000 traffic 57,600 vnđ/1k traffic 2,4 USD/1k traffic
212 Traffic Website giảm tỷ lệ thoát Khách truy cập Google – Tối đa 100K – Thời gian giữ chân 140s > Thời gian bắt đầu: 0 – 12 giờ
> Tốc độ: Tối đa 100K/ ngày
> Đảm bảo không rớt.
> Khách truy cập website trong 140 giây
Sử dụng: bit.ly Rút ngắn liên kết trang web để theo dõi lưu lượng truy cập của bạn
LIÊN KẾT VÍ DỤ https://bit.ly/35Cwg5J YÊU CẦU CẦN NHẬP HASHTAG VÀO ĐỂ LỆNH ĐƯỢC PHÂN PHỐI
Tối thiểu order 1000 traffic Tối đa 100000 traffic  67,200 vnđ/1k traffic 2,8 USD/1k traffic
213 Traffic Website giảm tỷ lệ thoát Khách truy cập Google – Tối đa 100K – Thiết bị di động – Thời gian giữ chân 20s > Thời gian bắt đầu: 0 – 12 giờ
> Tốc độ: Tối đa 100K/ ngày
> Đảm bảo không rớt.
> Khách truy cập website trong 20 giây
Sử dụng: bit.ly Rút ngắn liên kết trang web để theo dõi lưu lượng truy cập của bạn
LIÊN KẾT VÍ DỤ https://bit.ly/35Cwg5J YÊU CẦU CẦN NHẬP HASHTAG VÀO ĐỂ LỆNH ĐƯỢC PHÂN PHỐI
Tối thiểu order 1000 traffic Tối đa 100000 traffic  67,200 vnđ/1k traffic 2,8 USD/1k traffic
214 Traffic Website giảm tỷ lệ thoát Khách truy cập Google – Tối đa 100K – Thời gian giữ chân 200s > Thời gian bắt đầu: 0 – 12 giờ
> Tốc độ: Tối đa 100K/ ngày
> Đảm bảo không rớt.
> Khách truy cập website trong 200 giây
Sử dụng: bit.ly Rút ngắn liên kết trang web để theo dõi lưu lượng truy cập của bạn
LIÊN KẾT VÍ DỤ https://bit.ly/35Cwg5J YÊU CẦU CẦN NHẬP HASHTAG VÀO ĐỂ LỆNH ĐƯỢC PHÂN PHỐI
Tối thiểu order 1000 traffic Tối đa 100000 traffic  86,400 vnđ/1k traffic 3,6 USD/1k traffic