BẢNG GIÁ GÓI DỊCH VỤ TikTok 2022

___________________________________________________________________________________________________

Giá các gói dịch vụ về tăng view TikTok, tăng lượt follower TikTok, tăng like TikTok

GIÁ DỊCH VỤ TIKTOK VIEWS

ID Sevice categories
(Loại dịch vụ)
Service name
(Tên dịch vụ)
Description
(Mô tả)
Số lượng
tối thiểu
Số lượng
tối đa
  Đơn giá
VND (1000) 
Price
(USD) 1000
346 Tiktok Views Tiktok  Views [VIETNAM Max 80k CHẠY NGAY] ⭐Thời gian bắt đầu 0-24H
⭐Tối đa 80K
⭐View là người việt, không tụt theo time.
⭐Một tài khoản mua được nhiều lần, Done gói thì sẽ mua được tiếp
⭐Không bảo hành
1000  (Số lượng tăng ít nhất) 80.000 (Số lượng tăng nhiều nhất) 28,880 vnđ/1k view Tiktok  1,2 USD/1k view Tiktok
431 Tiktok Views TikTok Views [Tối đa: 10M] [Bắt đầu: 1H] [Tốc độ: SIÊU NHANH] ⭐Thời gian bắt đầu 0-1H
⭐Tối đa: 10M
⭐Tốc độ: SIÊU NHANH
⭐Không hỗ trợ bảo hành
100 (Số lượng tăng ít nhất) 10000000 (Số lượng tăng nhiều nhất) 288 vnđ/1k view Tiktok 0,012 USD/1k view Tiktok
432 Tiktok Views TikTok Emergency Views [Tối đa: 10M] [Thời gian bắt đầu: 1 giờ] [Tốc độ: 500K/ngày] ⭐Thời gian bắt đầu: 1 giờ
⭐Tốc độ: 500 nghìn / ngày
⭐Tối đa: 10 triệu
⭐Không hỗ trợ bảo hành
500 (Số lượng tăng ít nhất) 10000000 (Số lượng tăng nhiều nhất) 288 vnđ/1k view Tiktok 0,012 USD/1k view Tiktok

GIÁ DỊCH VỤ TIKTOK LIKES

ID Sevice categories
(Loại dịch vụ)
Service name
(Tên dịch vụ)
Description
(Mô tả)
Số lượng
tối thiểu
Số lượng
tối đa
  Đơn giá
VND (1000) 
Price
(USD) 1000

167

Tiktok Likes

TikTok Likes [BH: 30 Ngày] [Tối đa: 1K] [Bắt đầu: 1H] [Tốc độ: 1K/Ngày] ⭐Thời gian bắt đầu xử lý từ 0 đến 1 giờ
⭐Tối đa: 1K
⭐Tốc độ: 1K/Ngày
⭐Bảo hành trong 30 ngày
100 (Số lượng tăng ít nhất) 1000 (Số lượng tăng nhiều nhất) 144.000 vnđ/1k like Tiktok 6 USD/1k like Tiktok

169

Tiktok Likes

Tiktok Likes [Tối đa 30K] [BH 30 Ngày] [Bắt đầu 6H – Tốc độ 5K/Ngày] ⭐ Thời gian bắt đầu: Bắt đầu tức thì đến 6 giờ
⭐ Tốc độ lên đến 5 nghìn mỗi ngày
⭐ Tối thiểu = 20 / Tối đa = 30 nghìn
⭐ Chất lượng: Thực
⭐ Bảo hành trong 30 ngày
20 (Số lượng tăng ít nhất) 30000 (Số lượng tăng nhiều nhất) 532.800 vnđ/1k like Tiktok 22,2 USD/1k like Tiktok

174

Tiktok Likes

Tiktok Likes [REAL] [BH: 30 Ngày] [Tối đa: 10K] [Bắt đầu: 1H] [Tối đa: 200/Ngày] ⭐Thời gian bắt đầu xử lý: 0 – 1H ⭐Tối đa: 10K
⭐Tốc độ 200/Ngày
⭐Bảo hành 30 Ngày
⭐Tiktok Like Thực Tế
100 (Số lượng tăng ít nhất) 10000 (Số lượng tăng nhiều nhất) 576.000 vnđ/1k like Tiktok 24 USD/1k like Tiktok

344

Tiktok Likes

TikTok Likes [VIETNAM – Max 80K – CHẠY NGAY] ⭐Thời gian bắt đầu 0-24H
⭐Tối đa 80K
⭐Like là người việt, Hãy mua dư 10-30% phòng khi tụt trong quá trình tăng, khi tăng xong thì không tụt theo thời gian.
⭐Một tài khoản mua được nhiều lần, Done gói thì sẽ mua được tiếp ⭐Không bảo hành
100 (Số lượng tăng ít nhất) 80000 (Số lượng tăng nhiều nhất) 124.800 vnđ/1k like Tiktok 5,2 USD/1k like Tiktok

429

Tiktok Likes

Tiktok Likes [BH: 30 Ngày] [Tối đa: 10K] [Bắt đầu sau 24H] [Tốc độ: 1K/Ngày] ⭐Thời gian bắt đầu xử lý: 0 – 24H
⭐Tối đa: 10K
⭐Tốc độ 1K/Ngày
⭐Bảo hành 30 Ngày
50 (Số lượng tăng ít nhất) 10000 (Số lượng tăng nhiều nhất) 532.800  vnđ/1k like Tiktok 22,2 USD/1k like Tiktok

430

Tiktok Likes

Tiktok Likes [REAL] [BH: 365 Ngày] [Tối đa: 10K] [Bắt đầu: 4H] [Tốc độ: 150/Ngày] ⭐Thời gian bắt đầu sau 4H
⭐Tốc độ: 150/Ngày
⭐Tối đa: 10K
⭐Tiktok Likes THỰC TẾ
⭐Bảo hành 365 Ngày
50 (Số lượng tăng ít nhất) 10000 (Số lượng tăng nhiều nhất) 768.000  vnđ/1k like Tiktok 32 USD/1k like Tiktok

GIÁ DỊCH VỤ TIKTOK FOLLOWER

ID Sevice categories
(Loại dịch vụ)
Service name
(Tên dịch vụ)
Description
(Mô tả)
Số lượng
tối thiểu
Số lượng
tối đa
  Đơn giá
VND (1000) 
Price
(USD) 1000

345

Tiktok Follower

TikTok Follower [VIETNAM – Max 80K – CHẠY NGAY] ⭐Thời gian bắt đầu 0-24H
⭐Tối đa 80K
⭐Follow là người việt, Hãy mua dư 10-30% phòng khi tụt trong quá trình tăng, khi tăng xong thì k tụt theo time.
⭐Một tài khoản mua được nhiều lần, Done gói thì sẽ mua được tiếp
⭐Không bảo hành
100 (Số lượng tăng ít nhất) 80000 (Số lượng tăng nhiều nhất) 235.200 vnđ/1k follower Tiktok 9.8 USD/1k follower Tiktok

425

Tiktok Follower

Tiktok Followers [BH 30 Ngày] [Tối đa: 30K] [Bắt đầu:0 – 6H] [Tốc độ: 5K/Ngày] ⭐Thời gian băt đầu xử lý: 0 – 6H
⭐Tối đa 30K
⭐Tốc độ 5K/Ngày
⭐Bảo hành 30 Ngày
10 (Số lượng tăng ít nhất) 30000 (Số lượng tăng nhiều nhất) 480.000  vnđ/1k follower Tiktok 20 USD/1k follower Tiktok
426  Tiktok Follower TikTok Followers [BH: 30 Ngày] [Tối đa: 25K] [Bắt đầu sau 1H] [Tốc độ: 7.5K/Ngày] ⭐Bắt đầu sau 1H
⭐Tốc độ: 7.5K/Ngày
⭐Tối đa: 25K
⭐Bảo hành 30 Ngày
 100 (Số lượng tăng ít nhất) 25000 (Số lượng tăng nhiều nhất)  480.000 vnđ/1k follower Tiktok 20 USD/1k follower Tiktok
427 Tiktok Follower Tiktok Followers [THỰC TẾ] [BH: 30 Ngày] [Tối đa: 10K] [Bắt đầu: 1H] [Tốc độ: 200/Ngày] ⭐Bắt đầu sau 1H
⭐Tốc độ: 200/Ngày
⭐Tối đa: 10K
⭐Tiktok Followers THỰC TẾ
⭐Bảo hành 30 Ngày
 50 (Số lượng tăng ít nhất) 10000 (Số lượng tăng nhiều nhất)  576.000 vnđ/1k follower Tiktok 24 USD/1k follower Tiktok
428 Tiktok Follower Tiktok Followers [THỰC TẾ] [BH: 365 Ngày] [Tối đa: 10K] [Bắt đầu: 4H] [Tốc độ: 150/Ngày] ⭐Thời gian bắt đầu sau 1H
⭐Tốc độ: 150/Ngày
⭐Tối đa: 10K
⭐Tiktok Followers THỰC TẾ
⭐Bảo hành 365 Ngày
50 (Số lượng tăng ít nhất) 10000 (Số lượng tăng nhiều nhất) 768.000 vnđ/1k follower Tiktok 32 USD/1k follower Tiktok

GIÁ DỊCH VỤ TIKTOK LIKES REAL

ID Sevice categories
(Loại dịch vụ)
Service name
(Tên dịch vụ)
Description
(Mô tả)
Số lượng
tối thiểu
Số lượng
tối đa
  Đơn giá
VND (1000) 
Price
(USD) 1000
174 Tiktok Likes Real Tiktok Small Likes [100 – 1000] [1H – 200/Day] [REAL] > Không hoàn đơn
> Likes phân phối ngay trong vòng 1h
> Tốc độ tăng đạt tới 200 likes/ngày
> Hạn mức order từ 100 đến 1000 lượt likes
> Chạy Full link
100 (Số lượng tăng ít nhất) 1000 (Số lượng tăng nhiều nhất)  432,000 vnđ/1k like Tiktok 18 USD/1k like Tiktok

GIÁ DỊCH VỤ TIKTOK LIKES + VIEWS

ID Sevice categories
(Loại dịch vụ)
Service name
(Tên dịch vụ)
Description
(Mô tả)
Số lượng
tối thiểu
Số lượng
tối đa
  Đơn giá
VND (1000) 
Price
(USD) 1000
196 TikTok Likes + Views TikTok Likes + Views[100-20k] > Thời gian bắt đầu: Tức thì – 6 giờ

>Tốc độ: Tối đa 10k/ ngày

> View+Like phân phối toàn cầu > Hoàn toàn không rớt

100 (Số lượng tăng ít nhất) 20000 (Số lượng tăng nhiều nhất)  300,000 vnđ/1k   12.5 USD/1k

GIÁ DỊCH VỤ TIKTOK SHARE

ID Sevice categories
(Loại dịch vụ)
Service name
(Tên dịch vụ)
Description
(Mô tả)
Số lượng
tối thiểu
Số lượng
tối đa
  Đơn giá
VND (1000) 
Price
(USD) 1000
347 TikTok Share TikTok Share [VIETNAM – Max 10K – Thời gian bắt đầu: 0-24H] ⭐Thời gian bắt đầu 0-24H
⭐Tối đa 10K
⭐Share là người việt, không tụt theo time.
⭐Một tài khoản mua được nhiều lần, Done gói thì sẽ mua được tiếp
⭐Không bảo hành
20 (Số lượng tăng ít nhất) 10000 (Số lượng tăng nhiều nhất)  367,200 vnđ/1k   15.3 USD/1k

CÁC BÀI VIẾT BLOG – HƯỚNG DẪN VỀ DỊCH VỤ TIKTOK TẠI CPM-VIEW.NET