CPM-VIEW.NET Thông báo điều chỉnh lại giá các gói dịch vụ về Youtube

Kính thưa Quý khách,

Để phục vụ nhu cầu của Quý Khách Hàng có nhiều hơn sự lựa chọn và đáp ứng được cao hơn các nhu cầu của khách hàng về dịch vụ Youtube. CPM-VIEW luôn luôn đổi mới và cập nhật công nghệ để nâng cao dịch vụ phục vụ quý khách hàng.

CPM-VIEW xin thông bao từ ngày 12/6/2020 CPM sẽ đổi lại bảng giá dịch vụ về Youtube. Bảng giá mới sẽ được cập nhật trong mục https://app.cpm-view.net/services.

>> Xem Bảng Giá Mới: https://cpm-view.net/gia-dich-vu-youtube.html

Giá mới sẽ được áp dụng khi Quý khách hàng Đăng ký mới và Gia hạn dịch vụ từ thời điểm thay đổi khi có hiệu lực.

Với sự cập nhật của công nghệ và các chi phí phát triển hạ tầng nên CPM-VIEW cập nhật thêm giá bảng giá mới. CPM-VIEW rất mong nhận được sự ủng hộ và tin tưởng từ phía Quý khách trong thời gian tới.

CPM-VIEW

TRÂN TRỌNG